„BOLETICKÝ PANEL“ JE ZLIDOVĚLÝ NÁZEV SYSTÉMU LEHKÉHO OPLÁŠTĚNÍ SKELETOVÝCH STAVEB, KTERÝ SE V 70. LETECH VYRÁBĚL V BOLETICÍCH NAD LABEM. ODHADUJE SE REALIZACE 2000 AŽ 3000 TĚCHTO OPLÁŠTĚNÍ PO CELÉ ČESKÉ I SLOVENSKÉ REPUBLICE, PŘEDEVŠÍM NA STAVBÁCH OBČANSKÉ VYBAVENOSTI. V SOUČASNÉ DOBĚ SE BLÍŽÍ KONEC JEHO ŽIVOTNOSTI. FASÁDY Z BOLETICKÝCH PANELŮ POTŘEBUJÍ REKONSTRUKCI.

 

POPIS KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ

Jedná se o předsazený lehký obvodový plášť z panelů s nosnou ocelovou rámovou konstrukcí. Rámy jsou tvořeny tenkostěnnými ocelovými profi ly. Výplň pláště je průhledná nebo neprůsvitná.

Průhledná výplň panelu je často dělena na dvě části. Horní, větší část tvoří zdvojené kyvné dřevěné křídlo zavěšené přímo na rám panelu. Dolní díl bývá s pevným zasklením ve zdvojeném dřevěném rámu. Průhledná výplň panelu může být i jednodílná. Skladba neprůsvitné výplně (od interiéru):

• dřevotřísková deska (případně azbestocementová deska),

• desky z minerálních vláken obalené plastovou fólií,

• vzduchová vrstva,

• opakní nebo smaltované sklo (výjimečně lakovaný hliníkový nebo ocelový plech).

Fasáda je členěna pravidelným svislým rastrem. Ten je tvořen krycími lištami z hliníkové slitiny vystupujícími před úroveň fasády. Vodorovné spoje panelů jsou překryty subtilními hliníkovými lištami.

VADY SYSTÉMU

Nejčastější vadou bývají uvolňující se krycí hliníkové lišty. Dochází k odpadávání pohledových prvků a výplňových materiálů. Do objektů pak často zatéká. Velkým problémem je i nedostatečná tloušťka tepelné izolace, systémové tepelné mosty a s tím spojené nedostatky tepelnětechnických vlastností celé obvodové konstrukce.

MOŽNÉ ZPŮSOBY REKONSTRUKCE

K přijetí koncepčního řešení dané stavby je nutné provést stavebnětechnický průzkum se sondami. Je třeba zjistit stav jednotlivých vrstev, především nosných ocelových profi lů, a vlhkostní poměry v konstrukci. Nezbytné je statické posouzení navržené rekonstrukce.

 1. OPRAVA A DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU

Systém se již 20 let nevyrábí, sehnání náhradních dílů je problematické, ne-li nemožné. Lokální opravy nevyřeší předpokládané budoucí problémy stejného charakteru na jiných místech fasády. Zůstanou tepelnětechnické nedostatky konstrukce.

2. DEMONTÁŽ CELÉHO SYSTÉMU A PROVEDENÍ NOVÉHO OPLÁŠTĚNÍ

Jedná se o ideální způsob rekonstrukce, avšak fi nančně nejnákladnější. Při odstranění celého pláště zasáhneme i do interiéru, čímž dojde k přerušení jeho užívání. Při úplné výměně opláštění nevyužijeme funkční části stávajícího pláště.

3. DEMONTÁŽ POHLEDOVÝCH PRVKŮ, OPRAVA A PŘÍPADNĚ VÝMĚNA NEFUNKČNÍCH ČÁSTÍ PLÁŠTĚ, APLIKACE NOVÉHO SYSTÉMOVÉHO OPLÁŠTĚNÍ S PŘIDÁNÍM TEPELNÉ IZOLACE

Jedná se o nejhospodárnější způsob rekonstrukce. V další fázi článku se budeme věnovat tomuto způsobu rekonstrukce na konkrétní akci.

REKONSTRUKCE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY ÚZSVM OSTRAVA

Akce proběhla v letech 2008 až 2009. Zadáním investora bylo provést rekonstrukci fasád budovy /foto 04/ a současně nepřerušit provoz v interiéru během realizace, čelní a zadní fasádu provést z lehkých plechových prvků, dvě boční fasády zateplit kontaktní fasádou ETICS. Výplně otvorů byly vyměněny dříve.

STAVEBNĚTECHNICKÝ PRŮZKUM

Sondy do skladby obvodového pláště /foto 05/ ukázaly nedostatky stávajícího systému, společně sestatickým posudkem však prokázaly možnost ponechat většinu původních konstrukcí pláště.

Nosné tenkostěnné ocelové profi ly rámové konstrukce byly nalezeny lokálně drobně korodované /foto 06/. Bylo navrženo je přebrousit a natřít antikorozním nátěrem. Značně zkorodované části konstrukce /foto 07/ byly vyměněny. Původní tepelná izolace z minerální vaty byla nalezena v ochranné fólii /foto 08/ nebo bez této fólie /foto 09/. V obou případech byl stanoven její stav za uspokojivý a tedy byla v konstrukci ponechána.

STANOVENÍ ZPŮSOBU REKONSTRUKCE

Po průzkumu projektant stavby zvolil postup rekonstrukce dle bodu 3. Pro opláštění budovy navrhl použít systém lehkých zavěšených fasád z lakovaných plechových prvků s názvem DEKMETAL.

REKONSTRUKCE FASÁDY

Na nosné ocelové profi ly rámové konstrukce byly po lokální sanaci připevněny nové nosné konzoly budoucího roštu plechové fasády /foto 10/. Dále byla doplněna vrstva tepelné izolace z minerálních vláken dle tepelnětechnického výpočtu /foto 11/. Přes tuto tepelnou izolaci byla položena fólie lehkého typu DEKTEN 95 a následně připevněn nosný rošt /foto 12/. Na tento nosný rošt byly připevněny pohledové plechy.

Ze sortimentu fasádního systému DEKMETAL si investor vybral obkladové prvky s názvem DEKPROFILE TR18. Z architektonických důvodů bylo požadováno tyto profi ly pokládat vodorovně i svisle /foto 13/. Celkový vzhled hotové stavby se tak stal opravdu zajímavým /foto 14 a 15/.

<Jiří Vilášek>

Zdroj: DEKTIME 02-2010, Časopis společnosti DEKTRADE pro projektanty a architekty


Vyhledat další podobné snímky na: stavebnikomunita.cz

Zobrazení: 3929

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem stavebnikomunita.cz!

Staňte se členem stavebnikomunita.cz.

Fórum

Betonáž v zimě

Zahájeno uživatelem Michal v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Jakub Krtička 3. 9, 2021. 1 Odpovědět

Zdravím všechnyRád bych se zeptal jestli někdo nemá zkušenosti s betonováním v zimě. Zajímalo by mě, jestli po ztvrdnutí betonu, který během toho prošel mrazem by bylo už na povrchu patrné nějaké…Pokračovat

Kotvící patky

Zahájeno uživatelem Michal v Pozemek, projekt, stavba na klíč 1. 28, 2020 0 Odpovědi

Dobrý den, rád bych se zeptal jestli někdo nemá zkušenosti ohledně hloubky zapuštění kotvících patek do betonových pilotů. Zapustil jsem kotvící patky ve tvaru U s trnem 20 cm a sílou trnu 16mm do…Pokračovat

volné prac. místo

Zahájeno uživatelem Martin Papež v Stavební práce, stavební materiál a firmy 9. 6, 2019 0 Odpovědi

Rodinný kolektiv Papežů zabývající se přírodními dřevostavbami, slamáky a hliněnými omítkami, prosí o pozornost.S narůstající poptávkou po naší práci hledáme nového kolegu, který bude stejného…Pokračovat

Rekonstruovat, nebo stavět nově?

Zahájeno uživatelem Ondřej Klemš v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Radek Jeleček 1. 19, 2019. 3 Odpovědi

Zdravím všechny v této komunitě. Rád bych vyzistil fundované názory, ne nějaké kecičky od piva z hospody, nebo rádoby odborné názory se všemi kalkulacemi, ale střízlivý dojem a radu lidí, kteří se s…Pokračovat

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

Snímky

© 2022   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby