Smyková namáhání

 

V ohýbaném prvku vznikají vlivem posouvajících sil dvě hlavní napětí: tahové a tlakové. Tlakové napětí bezpečně přenese beton a z hlediska smykového namáhání nás zajímá napětí tahové, které způsobuje tahové trhliny v průřezu.

 

Působením tahových napětí se začínají od líce podpory objevovat smykové trhliny. Tahová napětí mohou být zachyceny pouze betonem (u velmi malých posouvajících sil), nebo betonem a třmínky, nebo betonem, třmínky a ohyby (u velkých posouvajících sil).

 

Předpoklady výpočtu

Teorie šikmého řezu

 

 

 

Podmínka spolehlivosti:

Qu...únosnost průřezu ve smyku [N]

Qbu...posouvající síla přenášená betonem [N]
Qss...posouvající síla přenášená třmínky [N]
Qbu...posouvající síla přenášena ohyby [N]
c...délka kolmého průmětu šikmého řezu [N]

 

 

 

Postup při posouzení

 

ŽB prvek nejprve navrhneme a posoudíme na ohybový moment následně provedeme posouzení průřezu na smyková namáhání.

 

 

  • stanovíme Qu,max (maximální posouvající síla, kterou je prvek schopen přenést)

 

 

 

 

 

 

 

 

hq(h)...výška prvku [mm]
bq(b)...šířka prvku [mm]
γb...součinitel geometrie průřezu (gama)
Rbd...pevnost betonu v tlaku [MPa]

Pokud toto neplatí, má průřez malé rozměry a nemůže přenést požadované smykové namáhání.

 

  • Stanovení Qbu (posouvající síla přenášená betonem)

 

 

 

hq(h)...výška prvku [mm]
bq(b)...šířka prvku [mm]
γb...součinitel geometrie průřezu (gama)
Rbtd...pevnost betonu v tahu [MPa]
κq...součinitel smykové pevnosti (kapa), určíme podle následujících kritérií:
TRÁM κq = 1,0
DESKA κq = 1,6 pro tloušťku desky do 150 mm, κ q = 1,5 pro tloušťku desky nad 150 mm a zároveň do 300 mm a κq = 1,25 pro tloušťku desky nad 300 mm.

 

  • rozhodovací kritéria

 

 

Veškerý tah od posouvajících sil přenese beton. Smykovou výztuž nemusíme navrhovat.

 

 

 

Smykovou výztuž nedimenzujeme, ale prvek musíme vyztužit třmínky podle konstrukčních zásad a posoudit stupeň vyztužení třmínkovou výztuží.

 

 

 

 

 

 

kde Ass je plocha třmínků v mm2, b je šířka prvku v mm, ss je vzdálenost třmínků v mm, sinα je pro běžné navrhování roven 1,0 , κq je součinitel smykové pevnosti (viz výše), Rbtd je pevnost betonu v tahu [MPa] a Rssd je pevnost třmínků v tahu [MPa]

 

 

 

V tomto případě musíme smykovou výztuž dimenzovat. Použijeme buď třmínky nebo třmínky a ohyby.

 

 

  • Návrh smykové výztuže

- třmínky a ohyby
určíme sílu Qd1 (posouvající síla v líci podpory), určujeme ji ve vzdálenosti h od teoretické podpory:

 

 

 

stanovíme veličinu c (délka kolmého průmětu šikmého řezu)

 

 

 

 

 

 

jednotlivé značky jsou popsány výše, b1 šířka prvku (u deskového trámu šířka samotného trámu). Pokud veličina c nevyhoví, uvažujeme do dalšího výpočtu právě cmax.
spočítáme vzdálenosti třmínků
volím ds a z něho následně plochu třmínků Ass

 

 

 

 

 

 

NAVRŽENO: dss...mm, Ass...mm2, ss....mm
>spočteme posouvající sílu zbývající pro ohyb (Qsb)

 

 

Vyjde-li Qsb záporná, znamená to, že veškeré napětí přenese beton s třmínky. Pokud však vyjde kladná, musíme určit plochu ohybu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

určíme nutnou plochu ohybu

 

 

 

 

 

 

 

NAVRŽENO: Asb=...mm2, ks profilů (Vhodné je navrhovat profil hlavní nosné výztuže)
- pouze třmínky

určíme sílu Qd1 (posouvající síla v líci podpory), určujeme ji ve vzdálenosti h od teoretické podpory:

 

stanovíme veličinu c (délka kolmého průmětu šikmého řezu)

 

 

 

 

 

 

jednotlivé značky jsou popsány výše, b1 šířka prvku (u deskového trámu šířka samotného trámu). Pokud veličina c nevyhoví, uvažujeme do dalšího výpočtu právě cmax.

spočítáme vzdálenosti třmínků
volím ds a z něho následně plochu třmínků Ass

 

 

 

 

 

 

NAVRŽENO: dss...mm, Ass...mm2, ss....mm
Vzdálenosti třmínků může být po délce nosníku různá. U podpory je vzdálenost třmínku menší a poblíž středu nosníku je větší.

 

 

 

◄◄◄ Zpět na obsah

 

Upozornění : Obsah převzat ze stránky pozemní-stavitelství.wz.cz. Stav k roku 2000, článek bude aktualizován podle soudobých norem a předpisů platných v ČR.

Zobrazení: 4772

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem stavebnikomunita.cz!

Staňte se členem stavebnikomunita.cz.

Fórum

Od koho poptat dřevěnou terasu od A-Z ?

Zahájeno uživatelem Ondřej Koba v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Anička PLná 21.1.. 1 Odpovědět

Dobrý den, na léto bychom chtěli si nechat udělat kolem domu dřevěnou terasu. Ještě nevíme z jaké dřeviny ale to nám doufám poradí firma. Od koho jste si nechali dělat terasu vy? Spokojenosti? Děkuji.Pokračovat

Z jakého dřeva postavit saunu?

Zahájeno uživatelem Daniel Maxa v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Daniel Maxa 12. 22, 2023. 2 Odpovědi

Ahoj, stojím před rozhodnutí stavby a zajímaly by mě vaše názory na použití různého dřeva. Děkuji za postřehy.Pokračovat

Jaké kamna do venkovní sauny?

Zahájeno uživatelem Ondřej Koba v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Daniel Maxa 11. 27, 2023. 1 Odpovědět

Ahoj, doporučte mi pokud máte někdo zkušenost se stavbou venkovní sauny. Váhám mezi elektrickými a těmi na dřevo. Mam se řídit jen cenou?Pokračovat

Popisky: sauna

Podle čeho vybíráte stavební firmu?

Zahájeno uživatelem Lukostav v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Martin Kalos 3. 23, 2023. 13 Odpovědi

Zajímalo by mě, jaké faktory hrají roli při výběru stavební firmy.  Zkuste mi odpovědět na tyto otázky a případně nějaké doplnit, pokud jsem na něco zapomnělPoužili byste firmu, kterou si najdete ve…Pokračovat

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

Snímky

© 2024   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby