Úkolem základů stavby je bezpečně přenést do podloží zatížení, způsobené hmotností a provozem stavebního objektu, bez deformací a poruch podloží nebo objektu. Kromě toho základy spolu se suterénem chrání objekt proti podzemní vodě.
Druh, velikost a tvar základů, jejich polohu a postup prací navrhne projekt na základě geologického průzkumu, jehož výsledkem jsou:

 • geologický profil podloží (poloha a tloušťka jednotlivých vrstev hornin a zemin),
 • půdomechanické vlastnosti hornin a zemin podloží (únosnost, propustnost atd..),
 • výška hladiny podzemní vody a její kolísání

 
Druhy základových půd
Typ základové půdy zjišťujeme na základě granulometrického složení, tj. podle křivky zrnitosti, kterou získáme areometrickou hustoměrnou zkouškou.

 • Horniny skalní - Skalní horniny vytvářející zemskou kůru, mají různé minerální složení a strukturu., mají velkou pevnost, danou soudržností, malou stlačitelnost a malou propustnost.
 • Horniny nesoudržné - Zeminy nesoudržné, nekohezní, jsou to převážně písky a štěrky, materiály, které nejsou stmeleny. U nich závisí pevnost na tření částic mezi sebou a stlačitelnost je závislá na ulehlosti či nakypření.
 • Horniny soudržné - Zeminy soudržné, kohezní, u nich je pevnost dána soudržností, jsou stlačitelné a propustné. Mezi ně patří jíly, slíny, silty, spraše, sprašové hlíny atd.
 • Organické půdy - Organické půdy, jsou měkké, stlačitelné a propustné; obsahují organické částice.
 • Násypy - Násypy také patří k základovým půdám, jejich vlastnosti závisí na druhu, ulehlosti a stáří.

 

Kvalita základových půd je tedy závislá nejen od vlastností, ale i od jejich geologického původu.

Z hlediska zakládání staveb se jednotlivé druhy hornin a zemin hodnotí takto:

 

Velmi vhodné :

 •   poloskalné horniny: velmi vhodné podloží, pozor na velmi zvětralé místa,

Vhodné :

 • skalní horniny: optimální podloží s vysokou únosností, ale s vyšší cenou prací,
 • hrubý štěrk, pevně ulehnutí stavební odpad a struska: vhodné podloží
 • soudržné zeminy jako např.. tuhý, mastný jíl: vhodné podloží
 • soudržné zeminy jako např.. písčitá hlína, silně zahlinený písek, spraše: vhodné podloží, ale pozor na spraše (velmi jemná prachová hlína), která při kontaktu s vodou se může stát tekutou,
 • nesoudržné zeminy jako písek a štěrkopísek: z hlediska únosnosti vhodné podloží, při výkopu však třeba zvolit mírnější sklon svahů jámy (max 1:2). Pokud hladina podzemní vody je nad úrovní základové spáry, je třeba zvolit zakládání pomocí odvodnění stavební jámy nebo pomocí její utěsnění,

Nevhodné :

 • vodou nasycené, promočené zeminy (bláto), rašelina: nevhodné podloží, je třeba vyměnit, nebo odvodnit (pokud lze),
 • ornice, znečištěné povrchové vrstvy, smetiště: nevhodné podloží, lze pouze odstranit. Poznámka: z ornice ponechejte na staveništi pouze množství potřebné na rekultivaci

Průzkum staveniště

Vlastnosti zemin na neporušených vrstvách získáme geologickým nebo půdně mechanickým průzkumem. Druh i podrobnost průzkumu závisí na složitosti geologických a hydrogeologických poměrů v podzákladí, na konstrukci a rozsahu stavby. Geologický průzkum (IGP) pro stavební účely, se rozlišuje na:

 • předběžný průzkum - jehož výsledkem je předběžný posudek, se provádí převážně pro zastavovací (urbanistický) plán. Úkolem je určení stability území (staveniště) jako celku a vhodnost staveniště pro navrhovanou konstrukci.
 • podrobný průzkum - upřesňuje průzkum předběžný tak, abychom dostali jasný obraz o geologických poměrech a vlastnostech základové půdy. Je nutno vyšetřit pevnost, stlačitelnost základové půdy a provést výpočet únosnosti a sedání. Také je třeba stanovit ochranu základové konstrukce proti agresivitě vody. Na základě předchozích poznatků a výpočtů navrhneme založení, případně rozčleníme stavbu dilatačními spárami, a postup při zakládání. Stanovíme zabezpečení stavební jámy proti účinkům vody a sesouvání.
 • průzkum během stavění
 • průzkum během existence stavby

 

účel a obsah IGP
inženýrskogeologický průzkum poskytuje geologické a geotechnické podklady pro návrh založení stavby (podle ČSN 73 0090)

 • geologická stavba
 • hydrogeologická charakteristika
 • základové poměry – posouzení vhodnosti staveniště
 • zatřídění zemin a hornin – únosnost a stlačitelnost základové půdy
 • posouzení vhodné hloubky základové spáry
 • vliv podzemní vody
 • chemické složení vody
 • výška hladiny podzemní vody
 • směr proudění
 • vhodnost použití zeminy z výkopu
 • vliv navrhované stavby na sousední budovy

 

O výsledcích průzkumu, který může být předběžný, podrobný, během stavby či po jejím dokončení, se musí sepsat zpráva. Je třeba také uvést, jakým způsobem byly vzorky odebrány, v jakých místech a v jakém množství. Na dokonalosti průzkumných prací a projektu konstrukce závisí užívání objektu. Proto musíme těmto okolnostem věnovat patřičnou pozornost. Závisejí na tom též případné poruchy staveb.

 

přečtěte si také :

 

 

Zdroj :

 • Zakladanie stavieb Peter Turček a Jozef Hulla
 • Zakládání staveb - Věra Maceková - FAST Brno

Zobrazení: 14105

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem stavebnikomunita.cz!

Staňte se členem stavebnikomunita.cz.

Fórum

Od koho poptat dřevěnou terasu od A-Z ?

Zahájeno uživatelem Ondřej Koba v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Anička PLná 21.1.. 1 Odpovědět

Dobrý den, na léto bychom chtěli si nechat udělat kolem domu dřevěnou terasu. Ještě nevíme z jaké dřeviny ale to nám doufám poradí firma. Od koho jste si nechali dělat terasu vy? Spokojenosti? Děkuji.Pokračovat

Z jakého dřeva postavit saunu?

Zahájeno uživatelem Daniel Maxa v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Daniel Maxa 12. 22, 2023. 2 Odpovědi

Ahoj, stojím před rozhodnutí stavby a zajímaly by mě vaše názory na použití různého dřeva. Děkuji za postřehy.Pokračovat

Jaké kamna do venkovní sauny?

Zahájeno uživatelem Ondřej Koba v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Daniel Maxa 11. 27, 2023. 1 Odpovědět

Ahoj, doporučte mi pokud máte někdo zkušenost se stavbou venkovní sauny. Váhám mezi elektrickými a těmi na dřevo. Mam se řídit jen cenou?Pokračovat

Popisky: sauna

Podle čeho vybíráte stavební firmu?

Zahájeno uživatelem Lukostav v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Martin Kalos 3. 23, 2023. 13 Odpovědi

Zajímalo by mě, jaké faktory hrají roli při výběru stavební firmy.  Zkuste mi odpovědět na tyto otázky a případně nějaké doplnit, pokud jsem na něco zapomnělPoužili byste firmu, kterou si najdete ve…Pokračovat

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

Snímky

© 2024   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby