Základové konstrukce

 

Slouží k přenášení sil od zatížení vrchní stavby a své vlastní tíhy na základovou spáru. Zemina působí na základ stejně velkou reakcí jako základ. Z této úvahy plyne, že základové konstrukce působí podobně jako obrácená stropní konstrukce. Pokud je to možné, navrhujeme základy z prostého betonu, většinou monolitické. Pro základy můžeme použít cementy s nižším vývinem hydratačního tepla a betonů nižších tříd.

 

Základové patky

a) z prostého betonu - navrhujeme pod sloupy skeletu. Podle namáhání sloupu přenášejí v základové spáře dostředný nebo mimostředný tlak. Od tohoto zatížení je také odvozen tvar patky, který je čtvercový nebo obdélníkový. Patky můžou mít různé tvary viz následující obrázek.

 

 

 

Tvary patek

Návrh patky z prostého betonu

 

  • Podle podmínky spolehlivosti (pro čtvercový průřez)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

σz.s....napětí v základové spáře (sigma) [MPa]

Rd...výpočtová pevnost základové půdy [MPa]
Ndc...celková síla působící na základovou spáru (včetně vlastní tíhy patky) [N]
Az.s....základová plocha patky [mm2]
Nd...síla působící ze sloupu [N]
apt...šířka patky [mm]
h...výška patky [mm]
lpt...vyložení patky [mm]
hs...šířka sloupu [mm]

 

 

  • S ohledem na kvalitu betonu

 

ústupek patky je namáhán prostým ohybem:

 

 

 

 

 

 

Spočítáme únosnost vzdorujícího průřezu:

 

Mu...momentová únosnost vzdorujícího průřezu [Nmm]
Md...momnet působící na ústupek patky [Nmm]
γu...součinitel geometrie průřezu (gama)
γb...součinitel podmínek působení betonu (gama)
Wd...průřezový modul >[mm3]
b = lpt...vyložení patky [mm]
h...výška patky [mm]

 

 

b) ze železobetonu - navrhujeme tehdy, pokud nemůžeme použít patku z prostého betonu (důvodem může být např.vysoká hladin podzemní vody, ohrození sousední stávající budovy přitížením základové půdy apod.). Patku navrhujeme jako křížem vyztuženou desku (zatíženou ze spodu) pro zachycení napětí v základové spáře a pokud je třeba, přidáváme i smykovou výztuž ( u patek, které mají větší výšku než vyložení není třeba smykové výztuže).

 

Příklady ŽB patek

st patky volíme větší počet prutů s menším průřezem (12; 14; 16).

 

ŽB patku posuzujeme obdobně jako ŽB konzolu (ohyb + smyk), vyložení konzoly je rovno vyložení patky lpt + 0,15h (šířka sloupu). S ohledem na soudržnost patky volíme větší počet prutů s menším průřezem (12; 14; 16).

 

Základové pásy

a) z prostého betonu - navrhujeme výhradně pod zdmi. Tvar základu je obdobný jako u patek jednoduchých nebo stupňovitých. Návrh plochy základové spáry se provádí stejně jako u patky, ovšem pro jednotkovou délku pásu (1 metr).

 

b) ze železobetonu - provádíme jak pod zdmi (při velkém zatížení nebo nedodržení roznášecího úhlu 60°) tak pod sloupy (při velký rozměrech patek). Pás navrhujeme jako obrácený stropní trám. Výztuž navrhneme v souladu s ohybovými momenty, pod sloupy jsou kladné (výztuž dole), v polích záporné (výztuž nahoře). Vyztužení pásu se však na rozdíl od stropního trámu provádí oboustranně, protože základová půda nezatěžuje dokonale rovnoměrně. Širší pás musí být posouzen také na moment v příčném směru.

 

 

 

Vyztužení základového pásu pod sloupy

 

Základové desky

Navrhujeme v případě málo únosné půdy, či nestejnorodé složení půdy v různých částech budoucího objektu. Výhodou je zabránění nestejnorodého sedání a dobrá izolace proti vodě. Tloušťka desky se pohybují od 400 mm do 1200 mm. Tvary desek můžou být různé: deska s žebry, hřibová deska, obrácená klenba a podle typu se i obdobně vyztužují (v polích výztuž nahoře, pod sloupy výztuž dole).

 

 

 

◄◄◄ Zpět na obsah

 

Upozornění : Obsah převzat ze stránky pozemní-stavitelství.wz.cz. Stav k roku 2000, článek bude aktualizován podle soudobých norem a předpisů platných v ČR.

Zobrazení: 10685

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem stavebnikomunita.cz!

Staňte se členem stavebnikomunita.cz.

Fórum

BOZP

Zahájeno uživatelem Michal Kočí v Pozemek, projekt, stavba na klíč 23.5. 0 Odpovědi

Zajímalo by mi zda máme jako SVJ ještě nějakou další zákonnou povinnost zajištění bezpečnosti pohybu osob na střeše, když všechny přístupy na plochou střechu našeho panelového domu máme uzamčené a…Pokračovat

Betonáž v zimě

Zahájeno uživatelem Michal v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Jakub Krtička 3. 9, 2021. 1 Odpovědět

Zdravím všechnyRád bych se zeptal jestli někdo nemá zkušenosti s betonováním v zimě. Zajímalo by mě, jestli po ztvrdnutí betonu, který během toho prošel mrazem by bylo už na povrchu patrné nějaké…Pokračovat

Kotvící patky

Zahájeno uživatelem Michal v Pozemek, projekt, stavba na klíč 1. 28, 2020 0 Odpovědi

Dobrý den, rád bych se zeptal jestli někdo nemá zkušenosti ohledně hloubky zapuštění kotvících patek do betonových pilotů. Zapustil jsem kotvící patky ve tvaru U s trnem 20 cm a sílou trnu 16mm do…Pokračovat

volné prac. místo

Zahájeno uživatelem Martin Papež v Stavební práce, stavební materiál a firmy 9. 6, 2019 0 Odpovědi

Rodinný kolektiv Papežů zabývající se přírodními dřevostavbami, slamáky a hliněnými omítkami, prosí o pozornost.S narůstající poptávkou po naší práci hledáme nového kolegu, který bude stejného…Pokračovat

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

Snímky

© 2022   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby