Zatížení stavebních konstrukcí

 

Zatížení stavebních konstrukcé se provádí podle normy ČSN 73 0035 nebo podle ENV 1991.

 

Základní typy zatížení

 • Stálé: působí po celou dobu trvání konstrukce
  • vlastní tíha všech nosných konstrukcí, trvalé součásti nenosných konstrukcí, tlaky sypkých hornin a jiných materiálů na nosné konstrukci
 • Nahodilé:
  • dlouhodobé: déle jak 6 měsíců
   • tíha konstrukcí, které mění svou polohu během užívání (např. přemístitelné příčky)
   • tíha strojů a jiných technologických zařízení a prům. objektů + osvětlovací tělesa
   • tíha skladovaných hmot a materiálů
  • krátkodobé: méně jak 6 měsíců
   • tíha osob a nábytku působící na konstrukci
   • tíha sněhu, větru a námrazy
   • mimořádné - živelné pohromy

 

Návrhové zatížení získáme tak, že charakteristické zatížení vynásobíme součinitelem zatížení (podle následující tabulky).

Součinitele zatížení
ČSN ENV
stálé γfg = 1,1 (pro nosné konstrukce) γfg = 1,2
γfg = 1,2 (pro hromadně vyráběné prefabrikáty)
γfg = 1,3 (pro ostatní části např. omítky, hydroizolace)
užitné qk  2,0 kN/m2: γfq = 1,4 γfq = 1,4
qk ≥ 5,0 kN/m2: γfq = 1,3
qk > 5,0 kN/m2: γfq = 1,2

 

Normové hodnoty užitných zatížení dle jednotlivých prostorů
kategorie prostor jednot. typy ČSN ENV jednotka
A obytný obecně 1,5 2,0 kN/m2
schodiště 3,0 4,0 kN/m2
balkony 4,0 4,0 kN/m2
B kanceláře obecně 2,0 3,0 kN/m2
C shromažďovací obecně 4,0 až 5,0 4,0 až 5,0 kN/m2
D nákupní obecně min 4,0 min 5,0 kN/m2
E skladovací obecně 5,0 6,0 kN/m2

 

 

Zatížení sněhem dle ČSN 73 0035

 • Základní tíhu sněhu najdeme podle mapy sněhových oblastí so: I.-V. sněhová oblast kN/m2.
Základní tíha sněhu
Sněhová oblast I II III IV V
s0 [kN/m2] 0,5 0,7 1,0 1,5 > 1,5 podle údajů hydrometeorologického ústavu
 • Normové zatížení:

sk...normové zatížení [kN/m2]
μs...součinitel tvaru střechy (mí)

 • pro jednoduché střechy pultové nebo sedlové při sklonu střechy do 25° je roven 1,0
 • při sklonu 60° a větším je roven 0
 • pro mezilehlé hodnoty sklonu lze hodnoty stanovit lineární interpolací

κ...vyjadřuje vliv tíhy střešního pláště (kapa):

 • gk pláště ≤ 0,5 kN/m2 pak se κ = 1,2
 • 0,5 < gk pláště ≤ 1,0 kN/m2 pak se κ = stanovíme interpolací
 • gk pláště > 1,0 kN/m2 pak se κ = 1,0

 

Výpočtová hodnota:

 

Zatížení sněhem dle ENV 1991

 • Základní tíhu sněhu najdeme podle mapy sněhových oblastí sk: I.-V. sněhová oblast kN/m2.
Základní tíha sněhu
Sněhová oblast I II III IV V
sk [kN/m2] 0,75 1,05 1,5 2,25 > 2,25 podle údajů hydrometeorologického ústavu

 

 • Zatížení na střeše se vypočte ze vzorce:

 

μi...tvarový součinitel (mí)

 • pro jednoduché pultové a sedlové střechy použijeme součinitele μ1
 • pro sklon střechy do 30° je roven 0,8
 • pro sklony větší jak 30° a menší jak 60° je roven:

, α je sklon střechy

 

 

 • pro sklon střechy 60° a více je roven 0

Ce...součinitel expozice, který je ve většině případů roven 1,0
Ct...součinitel tepla, který je ve většině případů roven 1,0
sk...charakteristická hodnota zatížení sněhem na zemi [kN/m2]

 

Výpočet zatížení stavebních konstrukcí

 

Objemová tíha

Objemová tíha je rovna objemové hmotnosti (v kg/m3) přenásobené tíhovým zrychlením g (uvažujeme hodnotou 10 m/s1). Pokud chceme mít objemovou tíhu v jednotce kN/m3, vydělíme hodnotu 103 (předpona kilo).

 

Plošná tíha

Plošná tíha je rovna plošné hmotnosti (v kg/m2) přenásobené tíhovým zrychlením g (uvažujeme hodnotou 10 m/s1). Pokud chceme mít plošnou tíhu v jednotce kN/m2, vydělíme hodnotu 103 (předpona kilo).

 

Plošné zatížení

Plošné zatížení se stanovuje jako zatížení na jeden metr čtvereční plochy (kN/2) plošného prvku (např. stropní a střešní desky).

Zatížení na jeden metr čtvereční spočteme takto:

 • při známé objemové hmotnosti vrstvy - tloušťka vrstvy h v metrech přenásobená objemovou tíhou v kN/m3
 • při známé plošné hmotnosti respektive plošné tíze vrstvy máme již zatížení přímo na jeden metr čtvereční plochy
 • užitné zatížení bývá zpravidla také uveden v kN/m2
 • celkové charakteristické plošné zatížení je tedy rovno prostému součtu všech vrstev

 

Zatížení prutové

Prutové zatížení se stanovuje jako zatížení na jeden metr běžný (kN/m) prutového prvku (např. trámy a průvlkay). Zatížení na jeden metr běžný spočteme takto:

 • veškeré plošné zatížení působící na tento prutový prvek přenásobíme zatěžovací šířkou
 • ostatní zatížení na prutovém prvku spočteme jako šířka kráte výška tohoto zatěžovacího elementu kráte objemová tíha
 • Zatěžovací šířka je rovna jedné polovině rozpětí mezi jednotlivými prutovými prvky na obě strany (pro stejná rozpětí se zatěžovací šířka rovná rozpětí).
 • celkové charakteristické prutové zatížení je tedy rovno součtu převedeného plošného zatížení plus součet zatížení na prutovém prvku

 

Zatížení tyčového prvku

Bodové zatížení se stanovuje jako síla (kN) působící ve střednici namáhaného tyčového prvku (např. sloupy). Bodové zatížení spočteme takto:

 • veškeré prutové zatížení působící na tento tyčový prvek přenásobíme zatěžovací šířkou sloupu
 • ostatní bodové zatížení spočteme jako šířka kráte délka kráte výška tohoto zatěžovacího elementu kráte objemová tíha
 • Zatěžovací šířka sloupu je obdobná zatěžovací šířce prutových prvků. V podstatě se jedná o rozměr kolmý na zatěžovací šířku prutového prvku. Též roven jedné polovině rozpětí mezi jednotlivými tyčovými prvky na obě strany.
 • celkové charakteristické bodové zatížení je tedy rovno součtu převedeného prutového zatížení plus součet zatížení na tyčovém prvku

 

 

Pozn. Lze také převádět plošné zatížení rovnou na bodové a to tak, že plošné zatížení rovnou přenásobíme zatěžovací plochou, která je rovna polovinám rozpětí (osových vzdáleností) na obě strany.

 

 

 

◄◄◄ Zpět na stavební mechanika obsah

 

Upozornění : Obsah převzat ze stránky pozemní-stavitelství.wz.cz. Stav k roku 2000, článek bude aktualizován podle soudobých norem a předpisů platných v ČR.

Zobrazení: 16499

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem stavebnikomunita.cz!

Staňte se členem stavebnikomunita.cz.

Sponzorovaný odkaz

Fórum

Posuvne dvere

Zahájeno uživatelem Roman Vach v Výplně otvorů - okna, dveře 30.4. 0 Odpovědi

Dobry den, chystame se rekonstruovat bytove jadro a zaujala nas moznost zabudovanych posuvnych dveri, byl nam doporucen tento typ:…Pokračovat

Zpevnění podlahy

Zahájeno uživatelem Tomas Svoboda v Stavební konstrukce. Poslední odpověď uživatele Zdeněk Trávníček 20.2.. 2 Odpovědi

Dobrý den, řešíme rekonstrukci podkroví a nejsme si jistí s podlahou resp. stropem. Jde o stavbu z roku 1963 a podle plánů by skladba stropů nad přízemím měla být následující: prefabrikát, zásyp, dřevěný záklop. V podkroví je ale na podlaze betonový…Pokračovat

Chemická výroba základové desky

Zahájeno uživatelem Ivan v Pozemek, projekt, stavba na klíč 10.2. 0 Odpovědi

Před lety jsem někde četl o možnosti výroby základové desky pod lehkou stavbu (kůlna a pod.) pomocí chemického postřiku upravené půdy a následného zhutnění. Ví někdo něco o takové možnosti? Děkuji za informace.Pokračovat

Ideální skladba podlahy v podkroví na dřevěných trámech

Zahájeno uživatelem MartinX v Stavební konstrukce. Poslední odpověď uživatele Ivan 10.2.. 3 Odpovědi

Dobrý den,stavím novostavbu rodinného domu a teď řeším podlahu. Strop je řešen z dřevěných trámů 20x26 cm. Rozteče jsou cca. 80cm. Na trámech mám z coulových prken udělaný záklop. Mám dva dotazy :1. skladba podlahy v obývacích částíTrámy pobít…Pokračovat

Splnění minimální světlé výšky RD v objektu s pohledovým dřevěným trámovým stropem (bez rovného podhledu)

Zahájeno uživatelem Jan Šefčík v Interiér, design, zařízení, osvětlení .... Poslední odpověď uživatele Ivan 10.2.. 2 Odpovědi

Dobrý denChtěl bych se zeptat, zda-li existuje nějaká výjimka, pro určité typy stropních konstrukcí (především dřevěné trámové stropy) na splnění minimální světlé výšky u RD 2500 mm - jde mi především o to, zda-li musí tuto podmínku nezbytně…Pokračovat

Popisky: výška, Světlá

cementová malta

Zahájeno uživatelem pepaumi v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Zdeněk Trávníček 12. 23, 2017. 3 Odpovědi

Rád bych věděl,jestli můžu,dobrý den,jestli je či není cementová malta v pytlích,to samé jako tzv.pískový beton  betonárnou míchaný? A když není,v čem je tedy rozdíl?díky moc,pepaPokračovat

Jaký krb vybrat do dřevostavby

Zahájeno uživatelem Jan dolák v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Barny Bour 11. 29, 2017. 3 Odpovědi

Je nějaký rozdíl jesli pořizuji krb do dřevostavby a nebo do zděného domu?Pokračovat

Xylolit

Zahájeno uživatelem Jiří Bernhardt v Stavební práce, stavební materiál a firmy 10. 10, 2017 0 Odpovědi

Dobrý den, chystám se na rekonstrukci dětského pokoje. Podlaha je pravděpodobně z xylolitu, stará jako dům sám, tj. rok 1938 a potřebuje vyrovnat. Existuje nějaká vhodná nivelační stěrka na tento povrh? Co použít jako kontaktní můstek? Jaký musím…Pokračovat

Rekonstruovat, nebo stavět nově?

Zahájeno uživatelem Ondřej Klemš v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Jakub Krtička 8. 28, 2017. 1 Odpovědět

Zdravím všechny v této komunitě. Rád bych vyzistil fundované názory, ne nějaké kecičky od piva z hospody, nebo rádoby odborné názory se všemi kalkulacemi, ale střízlivý dojem a radu lidí, kteří se s tímto velikým tématem potýkali a vrhli se do…Pokračovat

Jakou krytinu použít na venkovní přístřešek?

Zahájeno uživatelem Radek Salajka v Exteriér, bazén, zahrada. Poslední odpověď uživatele Radek Salajka 6. 18, 2017. 2 Odpovědi

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jakou krytinu byste mi doporučili pro zahradní přístřešek? Zvolili jsme malý krov sedlového tvaru se sklonem 25°, v příloze posílám obrázek samotného krovu. Prostor pod střechou bude využit jako posezení a zústane…Pokračovat

Popisky: fólie, střecha, krytina

Snímky

Sekyragroup nabízí luxusní byty Praha v žádaných lokalitách.

Solární ohřev vody

Získejte solární ohřev vody s dotací 50 000 Kč!

Exkluzivní novostavby Praha pro vás staví developer Finep.

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

© 2018   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby