Blog uživatele Stavební komunita (458)

Vnitřní obklady

 Vnitřní obklady

 

Obklady jsou úpravy povrchů obkládačkami, deskami nebo tenkými fóliemi.

 

Keramické obklady

 

Keramické obklady se používají pro zvýšení hygieničnosti prostředí, pro zlepšení tepelně a zvukově izolačních vlastností a také pro estetické ztvárnění prostředí. Obklady se zhotovují z…

Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 12.Září.2012 v 13:30 — Žádné komentáře

Tradiční omítky

Tradiční omítky

 

Tradiční omítky můžeme rozdělit do dvou základních skupin, a sice na omítky vnitřní a vnější.

 

Vnitřní omítky

 

Vápenná hrubá omítka: jednovrstvá omítka, která se nahazuje v tloušťce 10 - 15 mm, povrch omítky se zatře dřevěným stíradlem. Použití: na půdách, štítech,…

Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 12.Září.2012 v 13:00 — Žádné komentáře

Rozdělení omítek a obkladů

Rozdělení omítek a obkladů

 

Omítky

Povrchové úpravy tvoří lícní plochu konstrukce. Chrání stavební dílo před mechanickým poškozením i před nepříznivými vlivy povětrnosti. Zlepšují technické vlastnosti konstrukce, jako jsou odolnost stavby proti vlhkosti a tepelně-izolační i zvukově-izolační schopnost. Povrchové úpravy mají též estetický význam (barva, struktura, členitost…

Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 12.Září.2012 v 13:00 — Žádné komentáře

Celistvé příčky

Celistvé příčky

 

Příčka z monolitického betonu - moniérka

 

Tato příčka se staví jen tehdy, má-li nést těžké zařizovací předměty, nebo v průmyslových prostorech, kde je předepsána pro svou pevnost. Její nevýhodou je, že je velmi těžká a poměrně pracná a nedají se v ní dodatečně prosekávat rýhy.

 

Moniérka se vyztužuje…

Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 12.Září.2012 v 13:00 — Žádné komentáře

Sklobetonové příčky

Sklobetonové příčky

 

Sklobetonové příčky se provádějí ze skleněných tvárnic (dutých pro vnější stěny nebo plných pro vnitřní stěny), které se kladou do železobetonového rámu. U těchto příček musíme věnovat zvýšenou pozornost na deformace (možnost popraskání tvarovek), proto příčku provádíme až po ukončení sedání objektu.

 

Používají se v občanské a průmyslové výstavbě a to tam, kde potřebujeme…

Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 12.Září.2012 v 12:30 — Žádné komentáře

Zděné příčky

Zděné příčky

 

Tyto příčky se vyzdívají z plných cihel, z cihel podélně a příčně děrovaných, ze škvárobetonových nebo křemelinových příčkovek nebo z lehkých betonových tvárnic. Příčky v tloušťce 1/4 cihly se vyzdívají na vápeno-cementovou maltu a někdy se vyztužují ocelovými vložkami vkládanými do ložných spár.

 

Příčky delší než 5,4 m nebo vyšší než 3,0 m musí být vyztuženy ocelovou výztuží,…

Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 12.Září.2012 v 12:30 — Žádné komentáře

Požadavky na příčky a jejich rozdělení

Příčky jsou svislé nenosné konstrukce, které účelově rozdělují objekt na ucelené části. Nejsou na ně kladeny zvláštní požadavky z hlediska únosnosti (musí však unést sama sebe a případně tíhu zařizovacích předmětů).

 

Požadavky na příčky

 

Ochrana proti šíření zvuku (akustické požadavky) -  jeden z nejvýznamnějších požadavků na příčky je ochrana proti šíření hluku. akustická pohoda prostředí v různých stavbách je neoddělitelně spjata s nutností…

Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 12.Září.2012 v 12:30 — Žádné komentáře

Konstrukce komínů

Konstrukce komínů a bezpečnostní předpisy

 

Konstrukční prvky komínů

 

Komínový průduch:

průlezné průchody - při výšce do 10 m musí mít průlezný otvor rozměry min. 450x450 mm, při vyšších výškách min. 450x600 mm. Každý průlezný průchod musí být opatřen stupadly.

 …

Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 12.Září.2012 v 12:00 — Žádné komentáře

Ventilační průduchy

Ventilační průduchy

 

Ventilační průduchy jsou součástí vzduchotechnických zařízení a slouží k odvádění škodlivin (např. oxid uhličitý, oxid uhelnatý, kouř, prach, zkažený vzduch, pachy).

 

Hlavní systémy větracích zařízení

 • Přirozené šachtové větrání - je nenucené a samočinné větrání, které funguje na principu teplotního rozdílu vnitřního a vnějšího…
Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 12.Září.2012 v 12:00 — Žádné komentáře

Funkce a rozdělení komínů

Funkce a rozdělení komínů

 

Komíny slouží pro odvod spalin z objektu ven do prostoru. Svislá konstrukce musí být samonosná.

 

Základní názvosloví:

 • komínový plášť (samotná konstrukce komínu) může být:
  • z klasických cihel
  • z šamotových cihel
  • z prefabrikovaných tvarovek SCHIEDEL

 

 • komínový…
Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 12.Září.2012 v 12:00 — Žádné komentáře

Okenní stavební otvory

Okenní otvory

 

Okenní otvory se zřizují převážně ve vnějších obvodových stěnách, neboť hlavní funkcí oken je především propouštění denního světla do vnitřních prostorů objektu. Kromě této hlavní funkce musí okna ve vnějších stěnách chránit vnitřní prostory před pronikáním tepla a zimy, umožňovat přirozené větrání a chránit prostory proti srážkové vodě a ostatním vlivům povětrnosti.

 

Ojediněle se…

Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 12.Září.2012 v 11:30 — Žádné komentáře

Nadpraží stavebních otvorů

Druhy a funkce otvorů

 

Okenní otvory - plní funkcí prosvětlení a odvětrání místnosti

 

Dveřní otvory - plní funkci vstupu do místnosti a spojení místností

 

Vratové otvory - plní funkci vjezdu vozidel

 

Průjezdy a podchody - jsou otvory bez výplní

 

Speciální otvory - ostatní otvory jako např. výklenky a niky

 …

Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 12.Září.2012 v 11:30 — Žádné komentáře

Dveřní stavební otvory

 Dveřní otvory

 

Dveřní otvory slouží ke vstupu do objektu (vnější, vnitřní) a ke spojení vnitřních prostor. Zřizují se jak v nosných stěnách tak v příčkách. Rozezníváme dveře levé a pravé - dle umístění závěsů.

 

Druhy zárubní:

 • dřevěné rámové zárubně
 • ocelové rámy pro dveře v zasklených stěnách (výlohy)
 • úhelníkové zárubně pro vrata
 • plastové…
Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 12.Září.2012 v 11:30 — Žádné komentáře

BOZP při provádění svislých nosných konstrukcí

BOZP při provádění svislých nosných konstrukcí

 

Při práci na stavbě je nutno dodržovat základní předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 • betonářské, montážní a zednické práce mohou vykonávat pouze vyučení pracovníci, výjimečně vyškolení pracovníci
 • na pomocné práce musí být pracovník alespoň zacvičen
 • všichni pracovníci musí používat ochranné pomůcky
 • výstupy do…
Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 11.Září.2012 v 16:30 — Žádné komentáře

Betonové konstrukce

Betonové konstrukce

 

Svislé betonové konstrukce patří mezi progresivní konstrukce vícepodlažních objektů. Z hlediska technologie výstavby rozeznáváme dva druhy betonu: monolitický (prvky zhotovené přímo na stavbě) a montovaný (prvky vyráběné v prefách).

 

Výhody:

 • beton má obecně 5x až 8x větší pevnost než zdivo z keramických tvarovek a tvárnic
 • dostupnost surovin na území…
Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 11.Září.2012 v 16:00 — Žádné komentáře

Kamenné zdivo

Kamenné zdivo

 

S kamenným zdivem se v hromadné výstavbě dnes setkáváme jen zcela výjimečně. Vyskytují se však v individuální výstavbě jako základové konstrukce, ohradních a opěrných zdí, popř. při rekonstrukcích historických památek.

 

Nejčastěji se používá lomového kamene o velikosti nejméně 150 mm. Z neopracovaného kamene se provádí tzv. režné zdivo. Z částečně nebo zcela opracovaného kamene se…

Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 11.Září.2012 v 16:00 — Žádné komentáře

Zdivo z lehčených betonů

Zdivo z lehčených betonů

 

 • Lehčený beton - je takový, který má objemovou hmotnost nižší než 1800 kg/m3
 • Přímo lehčené - vylehčeny pomocí plynotvorné přísady (např. pórobeton)
 • Nepřímo lehčené - vylehčeny použitím lehkého plniva

 

HEBEL, YTONG

 

Zástupce přímo lehčených betonů, kde je pro vylehčení použito plynotvorného hliníkového…

Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 11.Září.2012 v 16:00 — Žádné komentáře

Technologie zdění stavebních konstrukcí

Technologie zdění

 

Zdění je souhrnný pracovní proces skládající se z:

 • Přípravný - příprava malty (buď přímo na staveništi v míchačce nebo v ústřední maltárně)
 • Dopravní - zahrnuje dopravu malty, cihel, ale i lešenářských a jiných prvků a ž na místo zdění
  • doprava horizontální (plošná) mimostaveništní - přivezení materiálu na stavbu
  • doprava horizontální staveništní - přeprava…
Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 11.Září.2012 v 16:00 — Žádné komentáře

Cihelné zdivo, vazby a druhy

Cihelné zdivo

 

Zděné svislé konstrukce

 

Zdění - proces výstavby konstrukce z kusového staviva do malty

 

Výhody:

 • dobrá únosnost
 • malá nasákavost - dobré tepelně-izolační schopnosti, mrazuvzdornost
 • snadno se upravuje
 • dobrá pojivost s…
Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 11.Září.2012 v 15:30 — Žádné komentáře

Rozdělení svislých nosných konstrukcí

Rozdělení svislých nosných konstrukcí

 

Nosné zdi, sloupy a pilíře

 

Svislé nosné konstrukce jsou základní statickou částí každého objektu.

 

Stěna - je taková konstrukce, kde výška a délka stěny převažují nad její tloušťkou

 

Sloup - je taková konstrukce, kde výška sloupu převažují nad půdorysnými…

Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 11.Září.2012 v 14:30 — Žádné komentáře

Fórum

Betonáž v zimě

Zahájeno uživatelem Michal v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Jakub Krtička 9.3.. 1 Odpovědět

Zdravím všechnyRád bych se zeptal jestli někdo nemá zkušenosti s betonováním v zimě. Zajímalo by mě, jestli po ztvrdnutí betonu, který během toho prošel mrazem by bylo už na povrchu patrné nějaké…Pokračovat

Kotvící patky

Zahájeno uživatelem Michal v Pozemek, projekt, stavba na klíč 1. 28, 2020 0 Odpovědi

Dobrý den, rád bych se zeptal jestli někdo nemá zkušenosti ohledně hloubky zapuštění kotvících patek do betonových pilotů. Zapustil jsem kotvící patky ve tvaru U s trnem 20 cm a sílou trnu 16mm do…Pokračovat

volné prac. místo

Zahájeno uživatelem Martin Papež v Stavební práce, stavební materiál a firmy 9. 6, 2019 0 Odpovědi

Rodinný kolektiv Papežů zabývající se přírodními dřevostavbami, slamáky a hliněnými omítkami, prosí o pozornost.S narůstající poptávkou po naší práci hledáme nového kolegu, který bude stejného…Pokračovat

Rekonstruovat, nebo stavět nově?

Zahájeno uživatelem Ondřej Klemš v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Radek Jeleček 1. 19, 2019. 3 Odpovědi

Zdravím všechny v této komunitě. Rád bych vyzistil fundované názory, ne nějaké kecičky od piva z hospody, nebo rádoby odborné názory se všemi kalkulacemi, ale střízlivý dojem a radu lidí, kteří se s…Pokračovat

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

Snímky

© 2021   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby