Blog uživatele Stavební komunita -- Archiv Říjen 2012 (121)

Vlastnosti betonářské oceli

Vlastnosti betonářské oceli

 

Výztuž se vyrábí jako tyče kruhového průřezu s hladkým nebo tvarovaným povrchem. Používají se buď jednotlivě nebo se svařují do sítí. Výztuž do průměru 8 mm se vyrábějí jako dráty, které se dodávají v kotoučích. Výztuž větších průměrů se vyrábějí jako tyče v délce 12 a 16 m.

 

Základní rozdělení

měkká výztuž - se používá do…

Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 13.Říjen.2012 v 11:30 — Žádné komentáře

Pracovní spáry

Pracovní spáry

 

Betonovou směs ukládáme do bedněni podle předem vypracovaného výrobního postupu, jímž se řídí i kontrola kvality betonové směsi a betonu. Směs ukládáme a zpracováváme ve vodorovných vrstvách stejné tloušťky, odpovídající účinnosti použitých zhutňovacích prostředků. Plynulým postupem zajišťujeme řádné spojení jednotlivých vrstev. Objemově velké konstrukce betonujeme po částech určených…

Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 13.Říjen.2012 v 11:30 — Žádné komentáře

Betonová směs

Betonová směs

 

Dávkování složek

Kamenivo

Běžné betony vyrábíme nejméně ze dvou frakcí kameniva, a to ze širokých frakcí hrubého kameniva a drobného kameniva. Pro betony vyšších pevností použijeme nejméně tří frakcí kameniva. Běžné dávkování kameniva je 1,2 až 1,3 m3 na 1 m3 hotového betonu.

 …

Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 13.Říjen.2012 v 11:00 — Žádné komentáře

Voda do betonu

Voda

 

Voda umožňuje hydrataci cementu a krystalizaci nových produktů, a tím vytváření pevné vazby mezi kamennými zrny. Do betonové směsi dáváme větší množství vody, než je nutno pro hydrataci, a to proto, aby jsme snížily tření mezi zrny kameniva, a tím zlepšili vlastnosti při zhutňování.

 

Vodu, kterou používáme pro přípravu betonové směsi, nazýváme vodou záměsovou a vodu, kterou používáme k…

Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 12.Říjen.2012 v 20:00 — Žádné komentáře

Přísady do betonové směsi

Přísady do betonové směsi

 

Vlastnosti betonové směsi nebo výsledné vlastnosti betonu ovlivňujeme přísadami, které přidáváme ke složkám betonu při míšení. Přísady jsou většinou tekuté, některé jsou sypké. Na stavbu se dodávají v sudech nebo v cisternách. Většinou se musí chránit proti mrazu. Sypké přísady se dopravují a skladují obdobně jako cement.

 

Plastifikátory - zlepšují zpracovatelnost…

Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 12.Říjen.2012 v 20:00 — Žádné komentáře

Zkoušky cementu do betonu

Zkoušky cementu

 

Vlastnosti cementu se ověřují a porovnávají s normami před expedicí v cementárně. Ke každé zásilce se pak připojí dodací list s označením druhu cementu, třídy a příslušné normy, které cement svými vlastnostmi vyhovuje. Na požádání vydá cementárna atest obsahující veškeré výsledky výstupních zkoušek dodaného cementu.

 

Za kvalitu cementu ručí cementárna po dobu tří měsíců, jestliže…

Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 12.Říjen.2012 v 19:30 — 1 komentář

Druhy cementů do betonu

Druhy cementů

 

Cementy pro obecné použití podle ENV 197-1 jsou rozděleny do 5 hlavních skupin označených římskou číslicí I až V. Základem těchto cementů je portlandský slínek, který je spojován méně nebo více složkami. Ty zvyšují vlastnosti cementu.

 

Evropský cement musí být označován druhem cementu a hodnotou normalizované pevnostní třídy. Má-li cement vysoké počáteční pevnosti, připojuje se…

Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 12.Říjen.2012 v 18:30 — Žádné komentáře

Cement do betonu

Cement

 

Cement je hydraulické pojivo, jemně mletá anorganická látka. Po smíchání s vodou vytváří kaší, která tuhne a tvrdne následkem hydratace vápenatých silikátů. Cementy, jejichž tvrdnutí způsobuje jiné mineralogické složky (např. vápenaté alumináty v hlinitanovém cementu), patří do další skupiny cementů.

 

Výroba cementu za sucha

  • základní surovina…
Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 12.Říjen.2012 v 18:30 — Žádné komentáře

Zkoušky kameniva

Zkoušky kameniva

 

Před zahájením výroby nebo před těžením kameniva jsme povinni vykonat průkazní zkoušky, jimiž zjistíme, zda vlastnosti kameniva odpovídají ČSN. Během výroby provádíme kontrolní zkoušky, zejména tehdy, jestliže se během těženi nebo výroby mění některé vlastnosti kameniva.

 

Hmotnost vzorků je různá podle velikosti zrn. Příslušná ČSN předepisuje nejmenší hmotnosti vzorků kameniva…

Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 12.Říjen.2012 v 18:30 — Žádné komentáře

Složky cementů

Složky cementů

 

Chemické složení cementů

 

Cement je směsí sloučenin obsahujících oxid vápenatý, oxid křemičitý, oxid hlinitý, oxid železitý a oxid hořečnatý ve větších množstvích. Portlandský cement obsahuje čtyři hlavní petrografické složky:

  • TRIKALCIUMSILIKÁT (CaO)3 . SiO2 - mezinárodně označovaný C3S, se nazývá alit.…
Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 12.Říjen.2012 v 18:30 — Žádné komentáře

Zvláštní druhy cementů do betonu

Zvláštní druhy cementů

 

Cementy se speciálními vlastnostmi

Silniční cement

Silniční cementy jsou speciální cementy, které mají velmi malou smrštitelnost, větší modul pružnosti, velkou odolnost proti střídavým vlivům povětrnosti a proti oděru a jsou velmi mrazuvzdorné. Silniční portlandské a silniční portlandské struskové cementy se…

Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 12.Říjen.2012 v 18:30 — Žádné komentáře

Kamenivo do betonu

Kamenivo

 

Kamenivo je zrnitý materiál anorganického, přírodního nebo umělého původu, určený ke stavebním účelům. Vytváří nosnou kostru betonu.

 

Rozdělení kameniva:

  • podle původu:
    • přírodní - těžené (z vodních toků nebo z naplavenin) nebo drcené (získané z lomů)
    • umělé - z průmyslových odpadů (popílek, struska), z upravených hornin (keramzit, liapor, perlit, agroporit)…
Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 12.Říjen.2012 v 18:30 — Žádné komentáře

Základní prvky betonových konstrukcí

Základní prvky betonových konstrukcí

 

Z prostého betonu

Základové pásy - se navrhují pod vnitřní a vnější zdi. U málo zatížených základů používáme pásy z betonu nejmenší pevnosti a malých průřezů. Pásy větších rozměrů navrhujeme tak, aby se zabránilo usmyknutí nebo přelomení převislé části pásu (ústupek) , přitom výška musí být alespoň 1,5krát větší než…

Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 12.Říjen.2012 v 18:30 — Žádné komentáře

Výhody a nevýhody betonu

Výhody a nevýhody betonových konstrukcí

 

Výhody betonových konstrukcí

  • Pevnost - betonu v tlaku je velmi rozmanitá, volitelná podle potřeby (od 5 do 50 MPa).
  • Trvanlivost - betonových konstrukcí je při dobré údržbě neobyčejně velká na vzduchu i pod vodou. Koroze betonu závisí na použitém kamenivu a na množství a druhu cementu. Betony s malým obsahem cementu…
Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 12.Říjen.2012 v 18:00 — Žádné komentáře

Rozdělení betonových konstrukcí

Rozdělení betonových konstrukcí

 

Podle statického hlediska

Prostý beton - PB, používá pouze pro tlačené prvky (sloupy, opěrné zdi, základové konstrukce)

 

Slabě vyztužený beton - SVB, jedná se o prvek, jenž jsou vyztuženy ocelovými pruty pod minimální stupeň vyztužení

 

Železobeton - ŽB, konstrukce, které mají alespoň na tažené straně umístěnu…

Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 12.Říjen.2012 v 18:00 — Žádné komentáře

Výpočet vazník

Výpočet osových sil vazníku

 

Úkolem je stanovit osové síly na vazníku dle nákresu, kde F1 = F2 = F3 = F4 = F5 = 12 kN, F6 = 3kN.

 

 

 

 …

Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 12.Říjen.2012 v 12:00 — 1 komentář

II. Mezní stav výpočet

II. mezní stav

 

Stanovte nejvyšší možné zatížení dřevěného trámového stropu s ohledem na 1. a 2. mezní stav.

 

 

 

1. Mezní stav

  • Charakteristiky

 …

Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 12.Říjen.2012 v 12:00 — Žádné komentáře

Výpočet gerberův nosník

Gerberův nosník

 

Vyřešte reakce na spojitém nosníku zadaného dle nákresu.

 

 

 

1. Nejprve si rozdělíme nosník na části nesené a nesoucí.

Číslem 1 je označena nesená část a čísly 2 a 3 jsou označeny nesoucí…

Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 12.Říjen.2012 v 11:30 — Žádné komentáře

Výpočet spojitý nosník

Spojitý nosník

 

Vypočítejte posouvající síly a ohybové momenty na konstrukci zadanou dle schématu.

 

 

1. Nejdříve označíme podpory a pole spojitého nosníku v souladu se zněním třímomentové rovnice. Přitom nesmíme převislý konec zaměnit za…

Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 12.Říjen.2012 v 11:30 — Žádné komentáře

Zatížení stropní konstrukce

Zatížení stropní konstrukce

 

Stanovte zatížení stropního trámu zatíženého dle schématu.

 

 

Skladba konstrukce:

dlažba 20 mm [2200 kg/m3]

maltové lože 12 mm [2000 kg/m3]

ochranná…

Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 12.Říjen.2012 v 11:30 — Žádné komentáře

Fórum

Betonáž v zimě

Zahájeno uživatelem Michal v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Jakub Krtička 9.3.. 1 Odpovědět

Zdravím všechnyRád bych se zeptal jestli někdo nemá zkušenosti s betonováním v zimě. Zajímalo by mě, jestli po ztvrdnutí betonu, který během toho prošel mrazem by bylo už na povrchu patrné nějaké…Pokračovat

Kotvící patky

Zahájeno uživatelem Michal v Pozemek, projekt, stavba na klíč 1. 28, 2020 0 Odpovědi

Dobrý den, rád bych se zeptal jestli někdo nemá zkušenosti ohledně hloubky zapuštění kotvících patek do betonových pilotů. Zapustil jsem kotvící patky ve tvaru U s trnem 20 cm a sílou trnu 16mm do…Pokračovat

volné prac. místo

Zahájeno uživatelem Martin Papež v Stavební práce, stavební materiál a firmy 9. 6, 2019 0 Odpovědi

Rodinný kolektiv Papežů zabývající se přírodními dřevostavbami, slamáky a hliněnými omítkami, prosí o pozornost.S narůstající poptávkou po naší práci hledáme nového kolegu, který bude stejného…Pokračovat

Rekonstruovat, nebo stavět nově?

Zahájeno uživatelem Ondřej Klemš v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Radek Jeleček 1. 19, 2019. 3 Odpovědi

Zdravím všechny v této komunitě. Rád bych vyzistil fundované názory, ne nějaké kecičky od piva z hospody, nebo rádoby odborné názory se všemi kalkulacemi, ale střízlivý dojem a radu lidí, kteří se s…Pokračovat

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

Snímky

© 2021   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby