DETAIL NAPOJENÍ STŘEŠNÍCH OKEN DO PLECHOVÉ KRYTINY

PŘI NAPOJOVÁNÍ STŘEŠNÍCH OKEN (A JINÝCH PROSTUPŮ) DO PLECHOVÝCH KRYTIN JE TŘEBA RESPEKTOVAT SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH TYPŮ PLECHOVÝCH KRYTIN. PLECHOVÉ KRYTINY JSOU VELMI TENKÉ A MAJÍ POMĚRNĚ VELKÝ FORMÁT. U HOTOVÝCH STŘECH S PLECHOVOU KRYTINOU, KTERÉ NA UMÍSTĚNÍ STŘEŠNÍCH OKEN NEBYLY PŘIPRAVENY MOHOU VZNIKNOUT NEŘEŠITELNÉ PROBLÉMY.

HLADKÁ DRÁŽKOVÁ (FALCOVANÁ) KRYTINA

Osazení střešního okna do hladké drážkové krytiny je poměrně pracné, ale nabízí nejlepší integraci okna do krytiny jak z hlediska estetického, tak funkčního. Má ale svoje specifi ka. Vyžaduje, aby se montáže účastnil klempíř, nejlépe ten, který montoval krytinu střechy a vyžaduje, aby krytina byla pro osazení připravena nebo aby se montovala po osazení okna.


Příprava krytiny spočívá v rozvržení drážkových spojů vůči poloze okna a ponechání všech drážek souvisejících s montáží okna nezavřených. Samozřejmě se počítá s tím, že jednotlivé díly lemování budou vyrobeny z materiálu použitého pro krytinu na míru podle polohy okna k rastru drážek. Znamená to objednat okna bez systémového lemování nebo toto lemování odstranit. Výhodou hladké drážkové krytiny je takřka libovolně volitelný rozměr střešních oken.

 

U ostatních typů krytin doporučujeme rozměr střešních oken přizpůsobit zvolené krytině. Podmínkou pro správné zabudování střešního okna do hladké drážkové krytiny je správné rozvržení poloh příčných drážkových spojů vůči spodnímu a hornímu okraji okna v zamýšleném umístění. Na stranách se lemování napojuje na nejbližší průběžný podélný spoj tabulí. Při použití vlastního lemování je třeba dodržet minimální vzdálenost boku okna od drážkového spoje cca 100 mm kvůli proveditelnosti spoje.

 

Na stranách se přitom napojuje na nejbližší průběžný podélný spoj tabulí.

Použití standardního lemování dodávaného s oknem se v případě hladké krytiny jen vyjímečně setká s úspěchem. Málokdy se totiž sejde materiál falcované krytiny s materiálem lemování (obvykle se dodává z hliníkového lakovaného plechu). Především však snahy o otevření hotové krytiny „jako krabičky sardinek” končí nadávkami montéra při marném úsilí vsunout lemování do vystřiženého otvoru a nadměrnou spotřebou tmelu /foto 02/. Tmelené spoje, které mají určitě menší spolehlivost a životnost než drážkové, znehodnotí hladkou drážkovou krytinu jako celek .

VELKOFORMÁTOVÁ PLECHOVÁ PROFILOVANÁ KRYTINA

V případě velkoformátové plechové profi lované krytiny imitující střešní tašky se pro napojení na střešní okno používá systémové lemování s plisovaným pásem určené do profi lované krytiny.

Plisovaný pás je nutné použít k zajištění těsnosti proti pronikání sněhu a hnaného deště pod krytinu. Rozhodně není přípustné napojení okna do krytiny rovným lemováním na spodní části /foto 05/. I v tomto případě je nutné s osazením okna počítat při návrhu kladu plechových tabulí.

V oblasti dolního okraje okna musí být příčný spoj tabulí. Při volbě jeho délky je třeba vzít v úvahu všechny tabule taškového plechu, které budou oknem zasaženy.

Výhodou velkoformátové plechové profi lované krytiny je možnost osadit okna i dodatečně. V takovém případě ale bude nutná demontáž krytiny dotčené oknem až k hřebeni a nahrazení její části nad oknem novými prvky. To se u některých barevných odstínů může stát velkým problémem. Po čase nemusí být lehké materiál s požadovaným odstínem sehnat, navíc vždy je třeba počítat s tím, že materiál bude z jiné výrobní šarže a to určitě způsobí malou odchylku odstínu.

Důležité je umístění střešního okna ve správné vzdálenosti vůči tzv. zalomení (spodní okraj imitované řady tašek) tak, aby se do zalomení dostal maximálně plisovaný pás na spodním dílu lemování a v ideálním případě do zalomení nezasáhl ani ten. Pak je možné dobře osadit boční díly lemování a aby mohla voda z pod krytiny volně odtékat, je vhodné bočním tabulím odstřihnout spodní roh.

Při snaze o co nejmenší nadzvedávání krytiny, je vhodné tabuli krytiny pod oknem zakončit tak, aby bylo možné okraj tabule nad posledním zalomením zamáčknout mezi latě. Pokud se nedodrží výše uvedené zásady, hrozí vznik netěsností u spodních rohů okna v důsledku sevření rovného plechu bočního lemování mezi profi lování přilehlých tabulí /foto 06/.

Existuje i možnost lemování okna plisovaným pásem po celém obvodu, kdy je plisovaný pás pod a podél okna umístěn na krytině a nad oknemzabíhá pod krytinu. Tento způsob je z hlediska vodotěsnosti nejlepší, estetická stránka toto řešení značně diskriminuje.

Pro dělení tabulí profi lovaného plechu je třeba používat předepsané nářadí, aby nebyla snížena trvanlivost povrchových úprav v místě dělení a aby okraj neměl vliv na estetiku krytiny.

SKLÁDANÁ KRYTINA Z PLECHOVÝCH ŠABLON

U skládané krytiny z plechových šablon se zpravidla používá lemování do hladké krytiny. Okno je třeba umístit tak, aby spodní díl lemování se překrytím napojil na řadu šablon doplněnou v celé šířce lemování hřebenovými půlkami /foto 08/. Zlepšení vodotěsnosti a estetického hlediska lze dosáhnout použitím půlených šablon se zpětným ohybem, za který se spodní díl lemování zahákne.

Druhé řešení je náročnější na přesnost i pracnost, ale při jeho použití nehrozí nadzvedávání spodního dílu. Šablonám v obou spodních rozích se odstřihnou rohy pro volný odtok ze spojů.

KRYTINA Z PLECHOVÝCH TABULÍ S VLNKAMI (ALUKRYT APOD.)

Tabule lze libovolně v ploše doplnit. Z tohoto důvodu lze střešní okno v ploše střechy osadit takřka kdekoliv i dodatečně, za předpokladu, že je dostupný materiál krytiny pro doplnění řady.

Pro napojení oken v tomto případě se používá nejčastěji lemování do hladké krytiny.

Výhodné je umístit okno symetricky mezi vlny tabulí. Na boční lemování se překrytím napojí zastřižená tabule s okrajem ohnutým dospodu. Ohyb zajistí tuhost okraje tabule. Spodní díl lemování by měl mít ohyb odpovídající výšce vln plechové tabule, v místě vln se ohyb prostřihne /foto 09/. Toto řešení však může způsobit nadzvedávání krytiny ve spodních rozích.

Jako druhé řešení se nabízí úprava tvaru vln k dosažení co nejlepší rovinnosti okraje spodní tabule překrytého lemováním a přizpůsobení tvaru spodního okraje lemování /foto 07/.

UPOZORNĚNÍ NA ZÁVĚR

Při volbě materiálu lemování nesmíme zapomenout na nutnost předcházet kontaktní korozi materiálu krytiny, lemování okna a spojovacích prvků. Doporučuje se preferovat takové způsoby napojení plechových krytin na střešní okna, jejichž těsnost není závislá na těsnicích tmelech.

<Petr Nosek>

Foto:

Petr Nosek

Zdroj: DEKTIME 04-2009, Časopis společnosti DEKTRADE pro projektanty a architekty

Zobrazení: 10698

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem stavebnikomunita.cz!

Staňte se členem stavebnikomunita.cz.


Řemeslník
Komentář přidal(a) Richard Černý dne 3.Říjen.2017 v 12:43

Ty plechové mohou být v pohodě. Jen kdesi jsme četl, že bývá problém s životnosti těchto střech kde dochází ke ke kontaktu s hřebíkem/šroubkem. Tak z toho důvodu se mi pořád zdá lepší betonová střešní krytina. Co se týká tvárnosti tak ten plech asi na tom bude taky dobře. Tam je v nevýhodě zase pálená taška. Každé má prostě svoje.

Fórum

Podle čeho vybíráte stavební firmu?

Zahájeno uživatelem Lukostav v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Martin Kalos 23.3.. 13 Odpovědi

Zajímalo by mě, jaké faktory hrají roli při výběru stavební firmy.  Zkuste mi odpovědět na tyto otázky a případně nějaké doplnit, pokud jsem na něco zapomnělPoužili byste firmu, kterou si najdete ve…Pokračovat

Likvidace starého nábytku

Zahájeno uživatelem Daniel Filinger v Stavební práce, stavební materiál a firmy 2.2. 0 Odpovědi

Dobrý den,chtěl bych se podělit o vlastní zkušenost s vyklízením bytu v Českých Budějovicích ohledně vyklízení starého nábytku v malém bytě. Naše maminka je už dost stará a tak byt ve kterém bydlí…Pokračovat

Popisky: nábytku, starého, Odvoz

Vyklízení bytu v Praze

Zahájeno uživatelem Daniel Filinger v Pozemek, projekt, stavba na klíč 2.2. 0 Odpovědi

Dobrý den,s manželkou jsme rekonstruovali dům, který byl opravdu v dezolátním stavu. Bylo potřeba vyklidit celý dům od harampádí a odpadu. Většina prostorů byla plná skříní, spotřebičů a starého…Pokračovat

Popisky: likvidace, odpadu, odvoz, rekonstrukce, Vyklízení

BOZP

Zahájeno uživatelem Michal Kočí v Pozemek, projekt, stavba na klíč 5. 23, 2022 0 Odpovědi

Zajímalo by mi zda máme jako SVJ ještě nějakou další zákonnou povinnost zajištění bezpečnosti pohybu osob na střeše, když všechny přístupy na plochou střechu našeho panelového domu máme uzamčené a…Pokračovat

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

Snímky

© 2023   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby