Městský okruh na Smíchově je složen ze dvou staveb: tunelu Mrázovka a pozemní komunikace Zlíchov - Radlická. Ty tvoří část městského okruhu, která jespojnicí mezi Strahovským tunelem a Barrandovským mostem.

 

Tunel Mrázovka prochází pod vrchem Mrázovka a Pavím vrchem. Má dvě tunelové trouby, každou o délce přibližně 1 km. Západní tunelová trouba směr Barrandovský most má 2 průběžné jízdní pruhy a jeden pruh odbočovací s výjezdem na ulici Radlickou. Východní tunelová trouba je také dvoupruhová s jedním připojovacím pruhem. Profil každé tunelové trouby je v běžné trase tunelu cca 160 m2.

 

 

 

 

2 tunelové trouby o délce cca 1km.
Profil každé tunelové trouby je cca 160 m2.
Cena: 7,15 mld. Kč.

 

Důvody pro výstavbu

Napojení na městský okruh má na prostředí Smíchova šest kladných vlivů:

 1. Odstranění hluku z automobilové dopravy.
 2. Usměrnění emisí výfukových plynů ze dna údolí na nejvhodnější místo jejich rozptýlení. Zvýšením plynulosti dopravy se zároveň množství emisí sníží na minimum.
 3. Nebude docházet ke střetům automobilů s jinými druhy dopravy. Tím se v tomto úseku zvýší bezpečnost automobilového provozu a zároveň se na území Smíchova zrychlí obslužnost veřejné dopravy.
 4. Budou zachovány hodnotné lokality jako Mrázovka, Paví vrch a okolí Bertramky.
 5. Řešení pozemní komunikace Zlíchov - Radlická soustřeďuje dva druhy dopravy (automobilové a železniční) souběžně do jednoho koridoru, čímž se "šetří" území, které mohou dále občané Smíchova využívat.
 6. Propojením na městský okruh dojde k odlehčení komunikací v oblasti Smíchova.

 

 

Ražba tunelu

Tunel byl ražen novou rakouskou tunelovací metodou s prováděním výrubu po částech, s primární obezdívkou ze stříkaného betonu B20/B25 s výztužnými rámy, armovacími sítěmi a radiálním kotvením. Tloušťky primárního ostění se pohybují v závislosti na velikosti výrubu a technologické třídě NRTM v rozmezí 250 až 500mm. Radiální kotvení bylo prováděno svorníky typu SN nebo Boltex délky 4 až 8m. Zvolená tunelovací metoda umožňuje pružně reagovat na změny geologických poměrů změnami ve vystrojení tunelů, dle potřeby měnit členění výrubů a realizovat různé profily tunelů.

 

 

 

Schéma třípruhového tunelu

 

 

 

 

Ražba s vertikálním členěním výrubu

 

 

Ražba ze severního portálu

Severní portály se nacházejí na úpatí vrchu Mrázovka a jsou zajištěny kotvenými pilotovými stěnami. Odtud pokračuje ražba dvou třípruhových tunelů včetně tunelových propojek. Ražba byla v převážné míře prováděna nedestruktivní metodou tunelbagry Liebherr. V polohách křemenců probíhá ražba pomocí trhacích prací. Úvodní část ZTT byla ražena v délce 120m vodorovným členěním (kalota, jádro, dno). Po vyhodnocení vývoje deformací výrubu a terénu bylo rozhodnuto přejít na vertikální členění. S odstupy za čelbami bočních tunelů o profilu 44m2 následuje ražba kaloty, jádra a dna tunelu. Celková délka mezi čelbami štol a uzavřeným dnem činí cca 90m. V místech podcházení povrchové zástavby byla přijata doplňující opatření popsaná níže.

 

Ražba z jižního portálu

Jižní portály jsou situovány do příkrého svahu Pavího vrchu. Kolmé skalní stěny, až 27 m vysoké, jsou zajištěny soustavou trvalých horninových kotev a vrstvou stříkaného betonu. Přístupová štola k portálu ZTT prochází pod Radlickou ulicí. Jižní tunelové úseky zahrnují dva dvoupruhové a dva jednopruhové tunely, tunelové rozplety v místě větvení třípruhových tunelů, strojovnu vzduchotechniky, trafostanici, tunelové propojky a větrací šachtu. Ražba se prováděla převážně s pomocí trhacích prací v horizontálním členění čelby, V úsecích s příznivou geologií a v některých exponovaných místech se tunel razil nedestruktivním způsobem, pomocí razícího stroje s výložníkovou frézou ET380Q. Při křížení kleneb mimořádných rozměrů byla hornina důkladně vyztužována ocelovými svorníky a čelba postupně členěna a odtěžována, především nedestruktivním způsobem. Tunelové rozplety představují největší ražený profil na tunelu Mrázovka a budovaly se v postupných záběrech při svislém členění profilu na 5 až 8 dílčích výrubů. V místě křížení trasy tunelů se stávající kanalizační stokou byly provedeny úpravy na konstrukcích obou podzemních děl tak, aby nebyl narušen jejich bezpečný provoz.

 

Ražba pod zástavbou

Tunel Mrázovka podchází oblast s četnou povrchovou zástavbou. Ražbou tunelu bylo ovlivněno přes 70 budov rozličných typů a konstrukcí starých cca 70 až 110 let. Nepříznivý dopad na stabilitu povrchové zástavby měl především pokles terénu způsobený ražbou tunelu. Proto byla stanovena podmínka dodržení maximálního poklesu terénu nad osou tunelu 60mm při max. sklonu poklesové kotliny 1:800. Toto náročné kriterium zahrnuje také poklesy terénu způsobenými předchozí ražbou průzkumné štoly.

 

 

Ve vybraných úsecích ražby tunelu byla proto přijata následující doplňující opatření:

 • zpevňující sanační injektáže horninové klenby nad tunely
 • dodatečné vyztužení obezdívky průzkumné štoly
 • úprava členění výrubů tunelu - vertikální členění
 • ochranné mikropilotové deštníky nad klenbou tunelu (systém Boodex)
 • U budov v poklesové kotlině se prováděly stavební zajišťovací práce, v místech s nejsložitějšími geotechnickými poměry bylo rozhodnuto provést kompenzační injektáže pod vybranými budovami.

 

 

 

 

Mezilehlá izolace

 

Výzuž definitivního ostění

 

 

 

Definitivní ostění

 

Zobrazení: 1269

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem stavebnikomunita.cz!

Staňte se členem stavebnikomunita.cz.

Fórum

Od koho poptat dřevěnou terasu od A-Z ?

Zahájeno uživatelem Ondřej Koba v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Anička PLná 21.1.. 1 Odpovědět

Dobrý den, na léto bychom chtěli si nechat udělat kolem domu dřevěnou terasu. Ještě nevíme z jaké dřeviny ale to nám doufám poradí firma. Od koho jste si nechali dělat terasu vy? Spokojenosti? Děkuji.Pokračovat

Z jakého dřeva postavit saunu?

Zahájeno uživatelem Daniel Maxa v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Daniel Maxa 12. 22, 2023. 2 Odpovědi

Ahoj, stojím před rozhodnutí stavby a zajímaly by mě vaše názory na použití různého dřeva. Děkuji za postřehy.Pokračovat

Jaké kamna do venkovní sauny?

Zahájeno uživatelem Ondřej Koba v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Daniel Maxa 11. 27, 2023. 1 Odpovědět

Ahoj, doporučte mi pokud máte někdo zkušenost se stavbou venkovní sauny. Váhám mezi elektrickými a těmi na dřevo. Mam se řídit jen cenou?Pokračovat

Popisky: sauna

Podle čeho vybíráte stavební firmu?

Zahájeno uživatelem Lukostav v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Martin Kalos 3. 23, 2023. 13 Odpovědi

Zajímalo by mě, jaké faktory hrají roli při výběru stavební firmy.  Zkuste mi odpovědět na tyto otázky a případně nějaké doplnit, pokud jsem na něco zapomnělPoužili byste firmu, kterou si najdete ve…Pokračovat

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

Snímky

© 2024   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby