Blog uživatele Stavební komunita -- Archiv Říjen 2012 (121)

Železobetonové tlačené prvky

ŽB tlačené prvky

 

Tlačené prvky ze ŽB jsou vždy namáhané mimostředným tlakem, protože vždy musíme uvažovat alespoň náhodnou výstřednost ea (výstřednost viz součinitelé). Toto zatížení, ale budeme nadále značit jako dostředný tlak. Zásady výpočtu jsou stejné jako u prvků z …

Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 24.Říjen.2012 v 10:30 — Žádné komentáře

Ohýbané prvky

Ohýbané prvky

 

Při návrhu a posouzení ŽB prvku vycházíme z těchto poznatků:

  • beton má velkou pevnost v tlaku, ale malou pevnost v tahu
  • ocel má velkou pevnost v tlaku i tahu

 

Z těchto poznatků vyplývá, že řešením bude vyztužení betonu v tažené části průřezu pevnější a pružnější ocelovou výztuží. Takovému průřezu budeme říkat jednostranně vyztužený. Výztuž v něm přenáší…

Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 17.Říjen.2012 v 17:30 — Žádné komentáře

Pevnosti betonu a oceli

Pevnosti betonu a oceli

 

Tabulka pevností a modulů pružnosti betonu

Charakteristika

třída betonu1)

B7,5…

Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 17.Říjen.2012 v 17:00 — Žádné komentáře

Podmínka použitelnosti ŽB prvků

Podmínka použitelnosti ŽB prvků

 

Jelikož je posouzení z hlediska II. mezního stavu pro ŽB prvky složité, lze ho pro běžné ohýbané prvky nahradit posouzením vymezující ohybové štíhlosti.

 

 

h(hs)...výška prvku

li...redukované rozpětí prvku [mm], viz…

Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 17.Říjen.2012 v 17:00 — Žádné komentáře

Součinitelé

Součinitelé

 

  • Součinitel geometrie průřezu - vyjadřuje vliv nepřesnosti bednění a nepřesnost uložení výztuže

de h je výška průřezu v mm

  • Součinitelé podmínek působení betonu:

γb...součinitel dílčích součinitelů se spočte:…

Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 17.Říjen.2012 v 16:30 — Žádné komentáře

Vyztužování prvků

 Vyztužování prvků

 

I.) Plošné prvky

a) Deska prostě uložená - navrhujeme nad obdélníkové půdorysy, přičemž deska je pnutá ve směru kratšího půdorysného rozměru. Hospodárné rozpětí je do 3 m. Tloušťku desky navrhujeme v závislosti na rozpětí: hs = ls/20.

Rozdělovací výztuž je kolmá na hlavní nosnou výztuž, minimální rozdělovací výztuže As,roz = 15%As…

Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 17.Říjen.2012 v 16:00 — Žádné komentáře

Obecné zásady vyztužování

Obecné zásady vyztužování

 

I.) Ukončení výztuže v podporách

V ŽB prvcích musí každým řezem prvku protínat nosná, rozdělovací nebo pomocná výztuž.

 

Plochu Ast nosné tahové výztuže v poli nosníku (desky, trámy), navrhujeme na největší ohybový moment. Část vložek (min dvě) z pole musíme dovést jako přímé vložky při taženém okraji až do podpory. Je…

Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 17.Říjen.2012 v 16:00 — Žádné komentáře

Konstrukční zásady

Konstrukční zásady

 

I.) Krytí výztuže

 

Krytí výztuže

Krytí je vzdálenost povrchu výztuže od…

Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 17.Říjen.2012 v 16:00 — Žádné komentáře

Konstrukční detaily v izolaci spodní stavby

◄◄◄ Zpět na pozemní stavitelství obsah

 

 Upozornění : Obsah převzat ze stránky pozemní-stavitelství.wz.cz. Stav k roku 2000, článek bude aktualizován podle soudobých norem a předpisů platných v ČR.

Přidal(a) Stavební komunita dne 17.Říjen.2012 v 15:19 — Žádné komentáře

Zvláštní druhy betonu

Zvláštní druhy betonu

 

Konstrukce z obyčejných betonů jsou velmi těžké a jejich tepelný odpor je nízký. Proto se nehodí na obvodové zdivo objektů občanské a bytové výstavby. Lehké betony odstraňují obě tyto nevýhody při zachování mechanizované výroby a výroby velkorozměrových prefabrikovaných prvků. Objemová hmotnost takovéhoto betonu je menší než 2000 kg/m3. Objemovou hmotnost snižujeme zvýšením mezerovitosti…

Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 13.Říjen.2012 v 12:30 — Žádné komentáře

Druhy bednění

Druhy bednění

 

Nepřenosné bednění - je bednění individuální (pro architektonické ozdobné prvky), stavíme je pro konstrukce, které se na objektu neopakují, ze základních dílců systémového bednění se nedají vytvořit.

 

Přenosné bednění - je bednění, které po odbednění znovu použijeme na jiném místě.

 

Posuvné bednění - používáme u vertikálních konstrukcí uzavřeného průřezu, bednění se…

Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 13.Říjen.2012 v 12:00 — Žádné komentáře

Progresivní bednění

Progresivní bednění

 

Oproti tradičnímu bednění má několik výhod. Podpůrná konstrukce je mnohem lehčí, pro bednění velkých ploch má velké dílce, rychle a snadno se spojuje dohromady, lze opakovaně použít, rychlá výstavba.

 

Nevýhodou je velká počáteční finanční nákladnost a nutnost vytvořit výkres stavby bednění.

 

Příklady systémů: NOE, MEVA, DOKA, PERI, HÜNNEBEK,…

Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 13.Říjen.2012 v 12:00 — Žádné komentáře

Tradiční bednění

Tradiční bednění

 

Bednění se skládá z podpůrné konstrukce a konstrukce vytvářející tvar prvku. Musí být řádně dimenzováno, neboť přenáší tíhu čerstvé betonové směsi, provozního zatížení a zatížení nutného ke stavbě. Bednění je jen pomocnou konstrukcí, proto jej děláme co nejjednodušší, co nejméně pracné, avšak dostatečně tuhé, lehce rozebíratelné, abychom jednotlivé části mohli znovu použít, a tím snížit…

Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 13.Říjen.2012 v 12:00 — Žádné komentáře

Druhy betonářské oceli

Druhy betonářské oceli

 

Dráty a pruty - se používají jako výztužné vložky

běžně se vyrábějí v těchto průměrech: 5,5; (6,0); 6,5; 7,0; 8,0; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 32; (36; 39; 50) mm, přičemž průměry uvedené v závorkách lze použít po dohodě s dodavatelem.

 

Svařované sítě - se dodávají jako rohože nebo svitky, nejpoužívanější druhem jsou KARI sítě s oky 100x100 mm; 150x150 mm;…

Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 13.Říjen.2012 v 12:00 — Žádné komentáře

Odbedňování

Odbedňování

 

Nenosné části bednění můžeme odstranit, jakmile beton dosáhne pevnosti zachovávající tvar konstrukce. Za běžných podmínek tuhnutí a tvrdnutí uvolňujeme bočnice trámů a průvlaků již druhý nebo třetí den, bočnice pilířů a sloupů po deseti dnech. Dna trámů a desek o rozpětí do 2 m uvolňujeme nejdříve po deseti dnech, kdy beton vykazuje pevnost alespoň 5 MPa. Desky, trámy a průvlaky většího rozpětí…

Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 13.Říjen.2012 v 12:00 — Žádné komentáře

Betonáž

Betonáž

 

Betonovou směs vyrábíme v míchačkách podle předpisu, který je sestaven podle typu použitého kameniva, potřebné pevnosti a konzistence, druhu cementů apod. Na velkých stavbách a výstavbách sídlišť se zřizují betonárny s velkou kapacitou výroby betonové směsy.

 

Skladování složek betonové směsi

Kamenivo ukládáme podle…

Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 13.Říjen.2012 v 12:00 — Žádné komentáře

Železářské práce

Železářské práce

 

Zahrnují rovnání, stříhání a ohýbání výztuže. Pruty stříháme a ohýbáme ve výrobnách, jen na velkých stavbách zřizujeme ohýbárny poblíž staveniště. Na stavbách vyvazujeme kostry výztuže z tvarovaných prutů nebo přímo vážeme výztuž v bednění. Veškeré železářské práce provádíme podle výkresu výztuže.

 

Skladování a tvarování´výztuže

Tvarovanou…

Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 13.Říjen.2012 v 12:00 — Žádné komentáře

Vlastnosti betonů

Vlastnosti betonů

 

Pevnost

Pevnost betonu v tlaku je základní vlastnost, pro kterou ho používáme. Zkouší se na krychlích o hraně 150 mm a nabývá hodnot od 3,5 do 43,0 MPa. Pevnost betonu v tahu je až 25x menší než pevnost v tlaku a nabývá hodnot od 0,55 do 2,5 MPa.

 

Nejvýraznějšími činiteli ovlivňující pevnost v betonu jsou:

  • kamenivo - používáme…
Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 13.Říjen.2012 v 11:30 — Žádné komentáře

Ošetřování betonové směsi

Ošetřování betonové směsi

 

Způsob ošetřování závisí na ročním období.

 

Léto

Pokud teplota překročí 25°C musíme provést následující opatření:

  • Po zavadnutí směsi se provádí kropení povrchu konstrukce min třikrát denně po dobu 10 - 14 dní, poté jednou denně
  • Alternativou je speciální univerzální ochranný nátěr, který zamezí odpařování vody…
Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 13.Říjen.2012 v 11:30 — Žádné komentáře

Zpracování betonové směsi

Zpracování betonové směsi

 

- jde o zhutnění betonové směsi tak, aby výsledný beton měl minimální množství vzduchových pórů (vzniká hutný beton).

Zásady hutnění - Hutníme po vrstvách 30 až 50 cm, zhutňování musíme provádět stejnoměrně v celé ploše konstrukce, zhutňování šikmých konstrukcí provádíme odzdola nahoru.

 

Druhy hutnění

Lití - se používá se…

Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 13.Říjen.2012 v 11:30 — Žádné komentáře

Fórum

Od koho poptat dřevěnou terasu od A-Z ?

Zahájeno uživatelem Ondřej Koba v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Anička PLná 21.1.. 1 Odpovědět

Dobrý den, na léto bychom chtěli si nechat udělat kolem domu dřevěnou terasu. Ještě nevíme z jaké dřeviny ale to nám doufám poradí firma. Od koho jste si nechali dělat terasu vy? Spokojenosti? Děkuji.Pokračovat

Z jakého dřeva postavit saunu?

Zahájeno uživatelem Daniel Maxa v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Daniel Maxa 12. 22, 2023. 2 Odpovědi

Ahoj, stojím před rozhodnutí stavby a zajímaly by mě vaše názory na použití různého dřeva. Děkuji za postřehy.Pokračovat

Jaké kamna do venkovní sauny?

Zahájeno uživatelem Ondřej Koba v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Daniel Maxa 11. 27, 2023. 1 Odpovědět

Ahoj, doporučte mi pokud máte někdo zkušenost se stavbou venkovní sauny. Váhám mezi elektrickými a těmi na dřevo. Mam se řídit jen cenou?Pokračovat

Popisky: sauna

Podle čeho vybíráte stavební firmu?

Zahájeno uživatelem Lukostav v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Martin Kalos 3. 23, 2023. 13 Odpovědi

Zajímalo by mě, jaké faktory hrají roli při výběru stavební firmy.  Zkuste mi odpovědět na tyto otázky a případně nějaké doplnit, pokud jsem na něco zapomnělPoužili byste firmu, kterou si najdete ve…Pokračovat

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

Snímky

© 2024   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby