Stavební slovník

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUV | W-Z

Fabion

Zaoblený přechod mezi stěnou a plochým stropem místnosti. Někdy je profilován, jindy vybíhá z fabionové římsy.

Fasáda

Konečná úprava vnější stěny stavby, významný designový prvek celé budovy. Fasáda bývá prolomena okny a vchody a členěna různými architektonickými prvky (římsami apod.).

Feston

Zdobný obloukový motiv (prověšená část rostlinného věnce či roušky). Spojení festonů tvoří girlandu.

Flankování

Boční postřel úpatí hradby odkud vychází zteč obléhatelů. Umožňují ho vystupující pevnostní prvky (věže, bašty, bastiony, rondely) ze střílen, ochozů či dělostřeleckých komor a plošin.

Fluáty (zkratka pro fluorsilikáty)

Sloučeniny kyseliny křemičité rozpustné ve vodě, které se používají na povrchovou ochranu cementových a beto nových ploch, dlaždic, mramoru a jiných stavebních materiálů obsahujících vápno (fluatizace).

Fólie pod krytinou

Zabraňuje vniknuti deště nebo sněhu do střechy. Tato fólie chrání izolaci proti vlhkosti. Nejčastěji je to netrhavá fólie z plastu (mřížkovaná fólie) a upevňuje se latěmi nad střešní krokve s mírným průhybem.

Fort, fortový pevnostní systém

Samostatná pevnost v předpolí hlavní pevnosti, která bránila přiblížení nepřítele a oddalovala jeho dělostřelecká postavení. Řadou fortů byly vybaveny v 19. století tzv. fortové pevnosti. K nejznámějším patřil proslulý Verdun. U nás jsou zachovány některé forty kolem Olomouce.

Fosilní paliva

Nerostné suroviny, které vznikly v dávných dobách přeměnou odumřelých rostlin a těl za nepřístupu vzduchu a my z nich s odstupem času získáváme energii v podobě elektřiny, tepla či světla. Fosilní paliva jako ropa, uhlí nebo zemní plyn nepatří mezi obnovitelné zdroje energie a jsou tedy nenávratná. Protože se zdroje fosilních paliv ztenčují, přistupují vyspělé státy k jejich postupnému nahrazování obnovitelnými zdroji energie (především sluneční, větrná, vodní energie).

Fotovoltaická elektrárna

Zařízení, které se skládá z jednotlivých fotovoltaických článků a umožňuje přeměnu slunečního záření na elektřinu. Výkon fotovoltaických článků se udává v jednotkách kWp, které značí maximální možný výkon fotovoltaické elektrárny. Množství vyrobené elektřiny přitom závisí na několika faktorech - k těm hlavním patří počet slunečních hodin a intenzita slunečního záření. Pokud jde o umístění fotovoltaické elektrárny, je nejvhodnější jižní strana a sklon v rozmezí 30–35%.

Fotovoltaický panel

Moderní technologie, která umožňuje přeměnu slunečního záření na elektřinu. Problémem stávajících fotovoltaických panelů je jejich nízká životnost kolem 25 let. Protože se životnost prvních ve světě instalovaných panelů (ze začátku 90. let) už blíží ke svému konci, objevuje se nové odvětví zabývající se recyklací fotovoltaických panelů. Jde totiž o jednu z možností, jak získat a znovu využít cenné suroviny, především křemík.

Fotovoltaika

Metoda pro výrobu elektrické energie pomocí polí fotovoltaických článků (např. solárních panelů), které převádějí energii ze slunce na elektřinu. Rostoucí zájem o obnovitelné zdroje energie v poslední době zrychlil vývoj v oblasti výroby fotovoltaických článků a systémů.

Frekvence

Dříve kmitočet. Fyzikální veličina označující dobu, za kterou je dokončen jeden cyklus, neboli udává počet opakování periodického děje za jednotku času. Frekvence je definována jako časový interval a měří se ve vteřinách.

Freska

Nástěnné malby na vlhké omítce. Reakcí s vápnem získaly barvy trvanlivost a jas. Způsob malby al secco se vyznačuje malbou na suché, vyzrálé omítce.

Fronton

Štít, také štítový útvar nad okny (suprafenestra) a portály (supraporta). V období vrcholného baroka se vlnil nebo byl rozlomen a jeho střední části chyběly.

Funkční zónování území

Rozčlenění území města nebo vesnice na jednotlivé části sloužící k plnění specifických funkcí - například části určené pro bydlení, výrobu nebo rekreaci.

Fyzická osoba

Pro potřeby stavebního zákona se fyzickou osobou rozumí osoba, která dosáhla věku 18 let a má způsobilost k právní úkonům.

Fórum

BOZP

Zahájeno uživatelem Michal Kočí v Pozemek, projekt, stavba na klíč 23.5. 0 Odpovědi

Zajímalo by mi zda máme jako SVJ ještě nějakou další zákonnou povinnost zajištění bezpečnosti pohybu osob na střeše, když všechny přístupy na plochou střechu našeho panelového domu máme uzamčené a…Pokračovat

Betonáž v zimě

Zahájeno uživatelem Michal v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Jakub Krtička 3. 9, 2021. 1 Odpovědět

Zdravím všechnyRád bych se zeptal jestli někdo nemá zkušenosti s betonováním v zimě. Zajímalo by mě, jestli po ztvrdnutí betonu, který během toho prošel mrazem by bylo už na povrchu patrné nějaké…Pokračovat

Kotvící patky

Zahájeno uživatelem Michal v Pozemek, projekt, stavba na klíč 1. 28, 2020 0 Odpovědi

Dobrý den, rád bych se zeptal jestli někdo nemá zkušenosti ohledně hloubky zapuštění kotvících patek do betonových pilotů. Zapustil jsem kotvící patky ve tvaru U s trnem 20 cm a sílou trnu 16mm do…Pokračovat

volné prac. místo

Zahájeno uživatelem Martin Papež v Stavební práce, stavební materiál a firmy 9. 6, 2019 0 Odpovědi

Rodinný kolektiv Papežů zabývající se přírodními dřevostavbami, slamáky a hliněnými omítkami, prosí o pozornost.S narůstající poptávkou po naší práci hledáme nového kolegu, který bude stejného…Pokračovat

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

Snímky

© 2022   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby