Stavební slovník

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUV | W-Z

Hadicová vodováha

Také šlaufka nebo šlauchváha. Jednoduchý měřicí nástroj pro vyměření vodoroviny na stavbě, který je přesnější než klasická vodováha. Hadicovou vodováhu tvoří dvě nádoby spojené hadicí, jež je naplněná vodou. Tyto nádoby tvoří dvě skleněné nebo plastové trubičky o průměru přibližně 15 mm a výšce 250 mm, na nichž je vyryta centimetrová stupnice. Při měření, kdy se obě nádoby drží kolmo vzhůru, jsou potřeba dva lidé. Pokud však umí s hadicovou vodováhou dobře měřit, dosahují téměř stejné přesnosti jako geodet s optickým nivelačním přístrojem.

Hala

Podle vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí (vyhl. č. 279/1998 Sb.): "Stavba o jednom nebo více podlažích, ve kterých souhrn jednotlivých volných vnitřních prostorů vymezených svislými konstrukcemi, podlahou a spodním lícem stropních nebo nosných střešních konstrukcí, o velikosti každého prostoru minimálně 400 metrů krychlových, činí více než dvě třetiny obestavěného prostoru stavby; za svislé konstrukce vymezující vnitřní volné prostory se nepovažují vnitřní samostatné podpěrné tyčové prvky (sloupy, pilíře) a svislé konstrukce nedosahující výšky 1,7 metru; zastavěná plocha haly činí nejméně 150 metrů čtverečních."

Hambalek

Vodorovný trám, který slouží k podpoře a provázání dvou protilehlých delších krokví. Dělí krokve v poměru 2:1 a jeho délka nesmí překročit 3,5 m. Objevuje se přitom ve všech příčných vazbách. Mezi krokve se vkládá v takové výšce, aby se pod ním dalo procházet. S krokvemi je hambalek spojen plátováním nebo čepováním.

HDI

Zkratka z anglického Human Development Index. Index lidského rozvoje počítaný ze tří faktorů – hmotné životní úrovně, úrovně vzdělání a lidského zdraví. Tento indikátor vztažený na jednoho obyvatele a zaměřený na kvalitu jeho života by měl nahradit HDP (pouze ekonomický indikátor) jako měřítko vyspělosti (nebo růstu) státu, regionu, města.

heliograf

zařízení zaznamenávající časové intervaly, během nichž je sluneční záření natolik intenzivní, že vytváří zřetelné stíny; slouží k měření doby slunečního svitu

hemisférický

polokulový, přicházející z polokoule oblohy

Historická kulturní krajina

Územní celek vzniklý a dlouhodobě utvářený cílevědomou lidskou činností za účelem kulturní a hospodářské kultivace prostředí, případně krajinný celek historicky související s kulturním vědomím národa či celého lidstva. Jedná se o krajiny, jejichž jednotlivé prvky či soubory prvků jsou význačné z historického hlediska, zejména díky zachování jednotlivých prvků historického zájmu. Patří sem též krajinné celky, jež jsou důležitými svědectvími a objekty studia z hlediska historie kultivování krajiny nebo svědectvími činnosti různých kultur při osidlování krajiny.

Historické jádro sídelního útvaru

Zahrnuje historické území sídla a často též pásmo mezi ním a územím novodobého rozvoje. Obsahuje obvykle soubory historických a kulturních památek, které svou dispozicí, estetickou kvalitou a specifickým výrazem vytvářejí rozhodující a nezaměnitelné hodnoty nabývající významu obecně platného symbolu celého sídla.

Hláska

Hlavní útočištná věž hradu, bergfrit.

Hlavní korunová římsa

Vystupující vodorovný prvek oddělující zeď stavby od podstřeší.

Hluk

Z lékařského hlediska zvuk, který škodí lidskému zdraví svou nadměrnou intenzitou. Účinky hluku se dělí na subjektivní (obtěžují, ruší soustředění a psychickou pohodu) a objektivní (měřitelné poškození sluchu). Hluk může mít charakter neperiodického zvuku. Pro měření intenzity hluku se (podobně jako u zvuku) používá většinou jednotka decibel (dB).

Hluk přenášený vzduchem

Tímto spojením se běžně označuje zvuk, který je přenášen převážně (avšak nikoli výlučně) vzduchem. Například zvuk šířící se z jedné místnosti do druhé, který rozvibruje dělící stěnu. Zvuk přenášený vzduchem se šíří všemi dostupnými cestami, mezi něž patří i zdi, podlaha, strop, skelet budovy, rozvodné kanály apod.

hmota vzduchu optická

poměr délky dráhy paprsků procházejících atmosférou vyslaných z mimozemského tělesa (Slunce) v určitém směru až k mořské hladině k délce jejich dráhy při kolmém průchodu atmosférou

Hmoždinka

Vložka sloužící k upevnění vrutů, šroubů či závitových tyčí ve zdivu nebo jiných pevných, nepružných materiálech.

Horní kleštiny

umístěné pod voznicí.

Horní osvětlení

Dopad světla ze stropu. Horní osvětleni je vhodné k osvětlení vnitřních prostor v rodinných domech (koupelna, toaleta, spíž) nebo v bytové zástavbě k osvětlení horních podlaží.

Horní povrch dokončené podlahy

Označení, které se vyskytuje ve výkresech půdorysu a řezů a vždy se uvádí s číslem.

Hranice zástavby

Stavební čára, kterou není při stavbě v žádném případě možné překročit směrem ven ze staveniště. Posunovat a tvarovat ji lze jedině směrem dovnitř, není-li i to v konkrétním případě omezeno.

Hrázděné zdivo

Typ zdění, které zachovává dřevěnou nosnou trámovou konstrukci viditelnou. Výplň trámové konstrukce (např. cihly) je omítnuta, trámy však nikoli, čímž vzniká typická podoba hrázděného zdiva.

Hřeben střechy

Horní hrana střechy, kde se sbíhají šikmé střešní plochy.

Hřebenáč

Druh střešní tašky, který slouží k zakrytí jiných tašek na hřebeni střechy, tedy v místě, kde dochází ve vrcholu střechy ke styku dvou ploch.

Hřebenová vaznice

Vaznice, která je umístěna v hřebeni střechy. Jde o nejvyšší podélný nosník sedlové střechy, kde se většinou stýkají a spojují krokve.

Hřebenový hambalek

Jde o nejvýše položený, žádnými podlahami nezatížený hambalek.

Hrubá stavba

Postavení surového domu bez estetické úpravy, jež zahrnuje tyto fáze stavby: zemní výkopové práce; přípojky inženýrských sítí a vodorovné rozvody v základech; základovou spáru a základovou desku; svislé nosné konstrukce; vodorovné nosné konstrukce (stropy nad suterénem i nad běžným podlažím); vnitřní zdivo včetně překladů a věnců; střešní konstrukci (krov, atika, komín, prostupy atd.); izolace vodorovných a svislých konstrukcí. U stavby domu na klíč je důležité ve smlouvě přesně specifikovat, co je hrubou stavbou zamýšleno, protože mnohé stavební firmy si vykládají pojem hrubá stavba po svém.

Hrubá stropní konstrukce

Strop stavby v syrovém stavu, bez podlahy a bez obloženi pod hledu.

Hustota

Intenzita využití území, ukazatel směrně nebo normativně stanovený pro hospodárné územně plánovací řešení, při smíšené funkční zóně jedno z porovnatelných hledisek. Uvádí se hustota obyvatel, zastavění (plocha zastavěná budovami / ha), obytné plochy (obytná plocha ve všech podlažích /ha obytného útvaru). U bloku, lze stanovit hustotu zastavění jako poměr jeho zastavěné části ku celkové půdorysné rozloze bloku.

Hydrofobizace

postup, kterým se určité plochy stanou nepropustnými

Hydroizolace

Vrstva izolace, která zabraňuje pronikání vody do stavební konstrukce a do vnitřních prostorů objektu. Kvalitní hydroizolace zabraňuje pronikání vody v jakémkoliv jejím skupenství.

Sponzorovaný odkaz

Fórum

Xylolit

Zahájeno uživatelem Jiří Bernhardt v Stavební práce, stavební materiál a firmy 10.10. 0 Odpovědi

Dobrý den, chystám se na rekonstrukci dětského pokoje. Podlaha je pravděpodobně z xylolitu, stará jako dům sám, tj. rok 1938 a potřebuje vyrovnat. Existuje nějaká vhodná nivelační stěrka na tento povrh? Co použít jako kontaktní můstek? Jaký musím…Pokračovat

Rekonstruovat, nebo stavět nově?

Zahájeno uživatelem Ondřej Klemš v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Jakub Krtička 28.8.. 1 Odpovědět

Zdravím všechny v této komunitě. Rád bych vyzistil fundované názory, ne nějaké kecičky od piva z hospody, nebo rádoby odborné názory se všemi kalkulacemi, ale střízlivý dojem a radu lidí, kteří se s tímto velikým tématem potýkali a vrhli se do…Pokračovat

Jakou krytinu použít na venkovní přístřešek?

Zahájeno uživatelem Radek Salajka v Exteriér, bazén, zahrada. Poslední odpověď uživatele Radek Salajka 18.6.. 2 Odpovědi

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jakou krytinu byste mi doporučili pro zahradní přístřešek? Zvolili jsme malý krov sedlového tvaru se sklonem 25°, v příloze posílám obrázek samotného krovu. Prostor pod střechou bude využit jako posezení a zústane…Pokračovat

Popisky: fólie, střecha, krytina

Schodiště s podestovým trámem

Zahájeno uživatelem Jana Velíšková v Stavební konstrukce. Poslední odpověď uživatele Jakub Krtička 17.3.. 1 Odpovědět

Dobrý den , chtěla bych poprosit o radu při počítání a navrhování výztuže na schodiště s podestovýmI trámY. Dostali jsme toto zadání ve škole  a nic moc nevíme, čeho se chytit a jak postupovat ...DĚKUJUPokračovat

Vybourani niky/pricky v obyvaku

Zahájeno uživatelem Zuzana Krištofíková v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Ing. arch. Jakub Jaroš 28.2.. 1 Odpovědět

Dobry den, ma nekdo zkusenost s podobnym bytem? Je to cihla a v obyvaku mame tento vyklenek a z duvodu, ze bychom potrebovali do obyvaku vtesnat i loznici, potrebujeme ten vyklenek alespon pri lampe dat ven, ale mame tezkou obavu, ze to mozne neni i…Pokračovat

úzký pozemek

Zahájeno uživatelem Jan Zouhar v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Ing. arch. Jakub Jaroš 28.2.. 1 Odpovědět

Dobrý den, má smysl uvažovat o stavbě rodinného domu na obdélníkovém pozemku o šířce 10,5 metru (délka asi 25 metru), na jehož obou sousedních stranách se nachází domy, jejichž stěny jsou přímo na hranici tohoto pozemku? V současné době se na tomto…Pokračovat

Rozvody vody a odpadu v zakladech

Zahájeno uživatelem Pavel Kaňa v Voda, kanalizace, ČOV 3.1. 0 Odpovědi

Zdravim vas.Potreboval bych radu nejakeho vodare. Zacali mi delat zaklady a nastal mi problem u jednoho vodare. Naspojkoval mi vodovodni potrubi pod zakladama. Budu po nem chtit minimalne tlakovou zkousku a u odpadu tesnosti spoju. Bohuzel jsem…Pokračovat

Splnění minimální světlé výšky RD v objektu s pohledovým dřevěným trámovým stropem (bez rovného podhledu)

Zahájeno uživatelem Jan Šefčík v Interiér, design, zařízení, osvětlení .... Poslední odpověď uživatele Honza Fojtl 12. 4, 2016. 1 Odpovědět

Dobrý denChtěl bych se zeptat, zda-li existuje nějaká výjimka, pro určité typy stropních konstrukcí (především dřevěné trámové stropy) na splnění minimální světlé výšky u RD 2500 mm - jde mi především o to, zda-li musí tuto podmínku nezbytně…Pokračovat

Popisky: výška, Světlá

Dodatečná kolaudace

Zahájeno uživatelem Ivana Kaňková v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Jakub Krtička 9. 5, 2016. 1 Odpovědět

Dobrý den,potřebovala bych vědět, co všechno má obsahovat dodatečná kolaudace. Objekt má č.p., ale při digitalizaci bylo zjištěno, že není provedena kolaudace. Předpokládám, že dokumentace bude na úrovni pasportu (M 1:100, půdorysy, řez, pohledy,…Pokračovat

Zkusenosti s pujcovnou naradi

Zahájeno uživatelem Pavel v Pozemek, projekt, stavba na klíč 8. 4, 2016 0 Odpovědi

Dobry den, kvuli rekonstrukci garaze potrebuji vypujcit naradi v Brne a shanim nejakou pujcovnu - levnou a proverenou. Nasel jsem http://www.naradi-vesely.cz . Mate nekdo s ni zkusenost? DikyPokračovat

Snímky

Sekyragroup nabízí luxusní byty Praha v žádaných lokalitách.

Solární ohřev vody

Získejte solární ohřev vody s dotací 50 000 Kč!

Exkluzivní novostavby Praha pro vás staví developer Finep.

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

© 2017   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby