Stavební slovník

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUV | W-Z

Identifikace souboru

Definice dle jiných nepublikovaných návrhů

Imise

Emitované látky a škodlivé vlivy, jejichž charakteristiky se během šíření prostředím eventuálně změnily a které působí v bližším nebo

Impregnace

Ošetření stavebních materiálů, které jim zaručuje odolnost proti vodě. K impregnaci se nejčastěji využívá vodní sklo, silikonový nebo křemičitý nátěr.

index lomu

bezrozměrná fyzikální veličina popisující šíření elektromagnetického záření (světla) v látkách; podíl rychlosti světla ve vakuu k rychlosti v daném materiálu

Individuální komín

Komín, který je sestaven nebo postaven přímo na staveništi z libovolných kompatibilních dílů pocházejících od jednoho i více výrobců.

Informační činnost

Informační činností se rozumí získávání a poskytování informací, reprezentace informací daty, shromažďování, vyhodnocování a ukládání dat na hmotné nosiče a uchovávání, vyhledávání, úprava nebo pozměňování dat, jejich předávání, šíření, zpřístupňování, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace dat ukládaných na hmotných nosičích. Informační činnost je prováděna správci, provozovateli a uživateli informačních systémů prostřednictvím technických a programových prostředků.

Informační povinnost

Zákonem určená povinnost poskytovat a garantovat datové soubory/sady informací o území.

Informační systém

Informačním systémem se rozumí funkční celek nebo jeho část zabezpečující cílevědomou a systematickou informační činnost. Každý informační systém zahrnuje data, která jsou uspořádána tak, aby bylo možné jejich zpracování a zpřístupnění, a dále nástroje umožňující výkon informačních činností.

Informační, reklamní a propagační zařízení

Informační, reklamní a propagační zařízení, která spadají pod režim stavebního zákona, jsou pouze ta, která mají plochu větší než ... m2, jsou umisťována na pozemku nebo stavbě a jsou viditelná z veřejných prostorů. Podléhají režimu ohlášení stavebnímu úřadu, který může v určitých případech změnit na režim povolovací. Zařízení v obvodu dráhy podléhá souhlasu speciálního stavebního ú řadu.V případě umístění reklamního nebo propagačního zařízení na stavbě, která je kulturní památkou, je také nutný souhlasu orgánu památkové péče.

Infrapanel

Zařízení, které slouží k vytápění objektů pomocí infračerveného záření. Jde o takzvaný sálavý způsob vytápění, kdy se tepelná energie přenáší na okolní tělesa formou elektromagnetického záření a po dopadu se přeměňuje na teplo. Vzduch je ohříván až sekundárně od okolních předmětů. Na stejném principu funguje například i přenos tepla ze slunečního záření. Při vytápění domácností se sálavé vytápění vždy prolíná s vytápěním konvekčním.

Infrastruktura

Infrastrukturou se rozumí zařízení převážně veřejných služeb, která jsou k dispozici v zásadě všem obyvatelům spádového území. Oblast národního hospodářství zajišťující podmínky pro rozvoj ekonomiky (zejména doprava, energetika, školství, zdravotnictví ap.).

Infrastruktura technická

Souhrn dopravních, vodohospodářských, energetických a telekomunikačních provozních souborů, zařízení a ploch, které podmiňují výrobní i nevýrobní činnosti v území.

Instalační blok

Prefabrikovaný dílec, který má dopředu namontované všechny potřebné instalační přípojky. Sanitární zařízení se montují až následně na stavbě.

Instalační drážky

Drážky vysekané do zdiva, jimiž se vedou trubky či kabely instalací. Vysekané žlábky se následně překryjí omítkou.

Instalační trubky

Ochranné trubice na kabely, vyrobené nejčastěji z plastu. Instalačními trubkami je v případě potřeby i dodatečně možné protáhnout všechna elektrická vedení a telefonní kabely.

Intabulace

Zápis majetkových převodů do zemských desek (tabulace terrae).

Intenzifikace

Zvyšování síly, účinnosti, důkladnosti, mohutnosti. V urbanismu a územním plánování hovoříme například o intenzifikaci využití území, osídlení. Opakem uvedeného je extenzifikace

Interakční prvek

Interakční prvek je doplňující část ÚSES. Jde o lokality, které umožňují život těch druhů organismů, které se podílejí na udržování stability v intenzivně využívaných málo stabilních územích sousedících s ÚSES.

Interiér

Vnitřní prostor objektu, nejčastěji stavby. Opak exteriéru. Součástí interiéru je mobiliář a technické vybavení.

Interiérový design

Obor, který se věnuje navrhování interiérů a zabývá se přitom nejrůznějšími požadavky, které jsou na interiér kladené. Řeší především vnitřní uspořádání domu či bytu z praktického, ale i estetického a výtvarného hlediska. Interiérový design by měl navazovat na celkovou architekturu stavby a vycházet přitom z určitého konceptu, který odpovídá životnímu stylu uživatele. Cílem interiérového designu je vytvoření ideálního životního prostředí pro budoucího uživatele.

Interiérový kotel na biomasu

Kotle nebo kamna na biomasu, které jsou speciálně určené do obytných místností. Výkon kamen a interiérových kotlů bývá nižší než u kotlů určených do technických místností - proto se uplatní především v menších domácnostech, případně nízkoenergetických stavbách, kde mohou sloužit jako doplňkový zdroj tepla.

Investor

Investor - nejobecněji subjekt, který vynakládá finanční prostředky za účelem zisku. Do projektu ve výstavbě nemusí investor vkládat prostředky vždy jen za účelem zisku, ale také např. v jiném soukromém nebo veřejném zájmu.

Izolace (těsnění)

opatření proti vlivům teploty a hluku

Izolace potrubí

vodovodní potrubí má být ze zásady izolováno.

Izolační zasklení

Zasklení oken, které je tvořené z několika vrstev skleněných tabulí oddělených od sebe vzduchem nebo plynem. Jednotlivé tabule jsou k sobě vzduchotěsně a vodotěsně spojeny.

Fórum

Od koho poptat dřevěnou terasu od A-Z ?

Zahájeno uživatelem Ondřej Koba v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Anička PLná 21.1.. 1 Odpovědět

Dobrý den, na léto bychom chtěli si nechat udělat kolem domu dřevěnou terasu. Ještě nevíme z jaké dřeviny ale to nám doufám poradí firma. Od koho jste si nechali dělat terasu vy? Spokojenosti? Děkuji.Pokračovat

Z jakého dřeva postavit saunu?

Zahájeno uživatelem Daniel Maxa v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Daniel Maxa 12. 22, 2023. 2 Odpovědi

Ahoj, stojím před rozhodnutí stavby a zajímaly by mě vaše názory na použití různého dřeva. Děkuji za postřehy.Pokračovat

Jaké kamna do venkovní sauny?

Zahájeno uživatelem Ondřej Koba v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Daniel Maxa 11. 27, 2023. 1 Odpovědět

Ahoj, doporučte mi pokud máte někdo zkušenost se stavbou venkovní sauny. Váhám mezi elektrickými a těmi na dřevo. Mam se řídit jen cenou?Pokračovat

Popisky: sauna

Podle čeho vybíráte stavební firmu?

Zahájeno uživatelem Lukostav v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Martin Kalos 3. 23, 2023. 13 Odpovědi

Zajímalo by mě, jaké faktory hrají roli při výběru stavební firmy.  Zkuste mi odpovědět na tyto otázky a případně nějaké doplnit, pokud jsem na něco zapomnělPoužili byste firmu, kterou si najdete ve…Pokračovat

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

Snímky

© 2024   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby