Stavební slovník

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUV | W-Z

Identifikace souboru

Definice dle jiných nepublikovaných návrhů

Imise

Emitované látky a škodlivé vlivy, jejichž charakteristiky se během šíření prostředím eventuálně změnily a které působí v bližším nebo

Impregnace

Ošetření stavebních materiálů, které jim zaručuje odolnost proti vodě. K impregnaci se nejčastěji využívá vodní sklo, silikonový nebo křemičitý nátěr.

index lomu

bezrozměrná fyzikální veličina popisující šíření elektromagnetického záření (světla) v látkách; podíl rychlosti světla ve vakuu k rychlosti v daném materiálu

Individuální komín

Komín, který je sestaven nebo postaven přímo na staveništi z libovolných kompatibilních dílů pocházejících od jednoho i více výrobců.

Informační činnost

Informační činností se rozumí získávání a poskytování informací, reprezentace informací daty, shromažďování, vyhodnocování a ukládání dat na hmotné nosiče a uchovávání, vyhledávání, úprava nebo pozměňování dat, jejich předávání, šíření, zpřístupňování, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace dat ukládaných na hmotných nosičích. Informační činnost je prováděna správci, provozovateli a uživateli informačních systémů prostřednictvím technických a programových prostředků.

Informační povinnost

Zákonem určená povinnost poskytovat a garantovat datové soubory/sady informací o území.

Informační systém

Informačním systémem se rozumí funkční celek nebo jeho část zabezpečující cílevědomou a systematickou informační činnost. Každý informační systém zahrnuje data, která jsou uspořádána tak, aby bylo možné jejich zpracování a zpřístupnění, a dále nástroje umožňující výkon informačních činností.

Informační, reklamní a propagační zařízení

Informační, reklamní a propagační zařízení, která spadají pod režim stavebního zákona, jsou pouze ta, která mají plochu větší než ... m2, jsou umisťována na pozemku nebo stavbě a jsou viditelná z veřejných prostorů. Podléhají režimu ohlášení stavebnímu úřadu, který může v určitých případech změnit na režim povolovací. Zařízení v obvodu dráhy podléhá souhlasu speciálního stavebního ú řadu.V případě umístění reklamního nebo propagačního zařízení na stavbě, která je kulturní památkou, je také nutný souhlasu orgánu památkové péče.

Infrapanel

Zařízení, které slouží k vytápění objektů pomocí infračerveného záření. Jde o takzvaný sálavý způsob vytápění, kdy se tepelná energie přenáší na okolní tělesa formou elektromagnetického záření a po dopadu se přeměňuje na teplo. Vzduch je ohříván až sekundárně od okolních předmětů. Na stejném principu funguje například i přenos tepla ze slunečního záření. Při vytápění domácností se sálavé vytápění vždy prolíná s vytápěním konvekčním.

Infrastruktura

Infrastrukturou se rozumí zařízení převážně veřejných služeb, která jsou k dispozici v zásadě všem obyvatelům spádového území. Oblast národního hospodářství zajišťující podmínky pro rozvoj ekonomiky (zejména doprava, energetika, školství, zdravotnictví ap.).

Infrastruktura technická

Souhrn dopravních, vodohospodářských, energetických a telekomunikačních provozních souborů, zařízení a ploch, které podmiňují výrobní i nevýrobní činnosti v území.

Instalační blok

Prefabrikovaný dílec, který má dopředu namontované všechny potřebné instalační přípojky. Sanitární zařízení se montují až následně na stavbě.

Instalační drážky

Drážky vysekané do zdiva, jimiž se vedou trubky či kabely instalací. Vysekané žlábky se následně překryjí omítkou.

Instalační trubky

Ochranné trubice na kabely, vyrobené nejčastěji z plastu. Instalačními trubkami je v případě potřeby i dodatečně možné protáhnout všechna elektrická vedení a telefonní kabely.

Intabulace

Zápis majetkových převodů do zemských desek (tabulace terrae).

Intenzifikace

Zvyšování síly, účinnosti, důkladnosti, mohutnosti. V urbanismu a územním plánování hovoříme například o intenzifikaci využití území, osídlení. Opakem uvedeného je extenzifikace

Interakční prvek

Interakční prvek je doplňující část ÚSES. Jde o lokality, které umožňují život těch druhů organismů, které se podílejí na udržování stability v intenzivně využívaných málo stabilních územích sousedících s ÚSES.

Interiér

Vnitřní prostor objektu, nejčastěji stavby. Opak exteriéru. Součástí interiéru je mobiliář a technické vybavení.

Interiérový design

Obor, který se věnuje navrhování interiérů a zabývá se přitom nejrůznějšími požadavky, které jsou na interiér kladené. Řeší především vnitřní uspořádání domu či bytu z praktického, ale i estetického a výtvarného hlediska. Interiérový design by měl navazovat na celkovou architekturu stavby a vycházet přitom z určitého konceptu, který odpovídá životnímu stylu uživatele. Cílem interiérového designu je vytvoření ideálního životního prostředí pro budoucího uživatele.

Interiérový kotel na biomasu

Kotle nebo kamna na biomasu, které jsou speciálně určené do obytných místností. Výkon kamen a interiérových kotlů bývá nižší než u kotlů určených do technických místností - proto se uplatní především v menších domácnostech, případně nízkoenergetických stavbách, kde mohou sloužit jako doplňkový zdroj tepla.

Investor

Investor - nejobecněji subjekt, který vynakládá finanční prostředky za účelem zisku. Do projektu ve výstavbě nemusí investor vkládat prostředky vždy jen za účelem zisku, ale také např. v jiném soukromém nebo veřejném zájmu.

Izolace (těsnění)

opatření proti vlivům teploty a hluku

Izolace potrubí

vodovodní potrubí má být ze zásady izolováno.

Izolační zasklení

Zasklení oken, které je tvořené z několika vrstev skleněných tabulí oddělených od sebe vzduchem nebo plynem. Jednotlivé tabule jsou k sobě vzduchotěsně a vodotěsně spojeny.

Sponzorovaný odkaz

Fórum

Zpevnění podlahy

Zahájeno uživatelem Tomas Svoboda v Stavební konstrukce. Poslední odpověď uživatele Zdeněk Trávníček 20.2.. 2 Odpovědi

Dobrý den, řešíme rekonstrukci podkroví a nejsme si jistí s podlahou resp. stropem. Jde o stavbu z roku 1963 a podle plánů by skladba stropů nad přízemím měla být následující: prefabrikát, zásyp, dřevěný záklop. V podkroví je ale na podlaze betonový…Pokračovat

Chemická výroba základové desky

Zahájeno uživatelem Ivan v Pozemek, projekt, stavba na klíč 10.2. 0 Odpovědi

Před lety jsem někde četl o možnosti výroby základové desky pod lehkou stavbu (kůlna a pod.) pomocí chemického postřiku upravené půdy a následného zhutnění. Ví někdo něco o takové možnosti? Děkuji za informace.Pokračovat

Ideální skladba podlahy v podkroví na dřevěných trámech

Zahájeno uživatelem MartinX v Stavební konstrukce. Poslední odpověď uživatele Ivan 10.2.. 3 Odpovědi

Dobrý den,stavím novostavbu rodinného domu a teď řeším podlahu. Strop je řešen z dřevěných trámů 20x26 cm. Rozteče jsou cca. 80cm. Na trámech mám z coulových prken udělaný záklop. Mám dva dotazy :1. skladba podlahy v obývacích částíTrámy pobít…Pokračovat

Splnění minimální světlé výšky RD v objektu s pohledovým dřevěným trámovým stropem (bez rovného podhledu)

Zahájeno uživatelem Jan Šefčík v Interiér, design, zařízení, osvětlení .... Poslední odpověď uživatele Ivan 10.2.. 2 Odpovědi

Dobrý denChtěl bych se zeptat, zda-li existuje nějaká výjimka, pro určité typy stropních konstrukcí (především dřevěné trámové stropy) na splnění minimální světlé výšky u RD 2500 mm - jde mi především o to, zda-li musí tuto podmínku nezbytně…Pokračovat

Popisky: výška, Světlá

cementová malta

Zahájeno uživatelem pepaumi v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Zdeněk Trávníček 12. 23, 2017. 3 Odpovědi

Rád bych věděl,jestli můžu,dobrý den,jestli je či není cementová malta v pytlích,to samé jako tzv.pískový beton  betonárnou míchaný? A když není,v čem je tedy rozdíl?díky moc,pepaPokračovat

Jaký krb vybrat do dřevostavby

Zahájeno uživatelem Jan dolák v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Barny Bour 11. 29, 2017. 3 Odpovědi

Je nějaký rozdíl jesli pořizuji krb do dřevostavby a nebo do zděného domu?Pokračovat

Xylolit

Zahájeno uživatelem Jiří Bernhardt v Stavební práce, stavební materiál a firmy 10. 10, 2017 0 Odpovědi

Dobrý den, chystám se na rekonstrukci dětského pokoje. Podlaha je pravděpodobně z xylolitu, stará jako dům sám, tj. rok 1938 a potřebuje vyrovnat. Existuje nějaká vhodná nivelační stěrka na tento povrh? Co použít jako kontaktní můstek? Jaký musím…Pokračovat

Rekonstruovat, nebo stavět nově?

Zahájeno uživatelem Ondřej Klemš v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Jakub Krtička 8. 28, 2017. 1 Odpovědět

Zdravím všechny v této komunitě. Rád bych vyzistil fundované názory, ne nějaké kecičky od piva z hospody, nebo rádoby odborné názory se všemi kalkulacemi, ale střízlivý dojem a radu lidí, kteří se s tímto velikým tématem potýkali a vrhli se do…Pokračovat

Jakou krytinu použít na venkovní přístřešek?

Zahájeno uživatelem Radek Salajka v Exteriér, bazén, zahrada. Poslední odpověď uživatele Radek Salajka 6. 18, 2017. 2 Odpovědi

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jakou krytinu byste mi doporučili pro zahradní přístřešek? Zvolili jsme malý krov sedlového tvaru se sklonem 25°, v příloze posílám obrázek samotného krovu. Prostor pod střechou bude využit jako posezení a zústane…Pokračovat

Popisky: fólie, střecha, krytina

Schodiště s podestovým trámem

Zahájeno uživatelem Jana Velíšková v Stavební konstrukce. Poslední odpověď uživatele Jakub Krtička 3. 17, 2017. 1 Odpovědět

Dobrý den , chtěla bych poprosit o radu při počítání a navrhování výztuže na schodiště s podestovýmI trámY. Dostali jsme toto zadání ve škole  a nic moc nevíme, čeho se chytit a jak postupovat ...DĚKUJUPokračovat

Snímky

Sekyragroup nabízí luxusní byty Praha v žádaných lokalitách.

Solární ohřev vody

Získejte solární ohřev vody s dotací 50 000 Kč!

Exkluzivní novostavby Praha pro vás staví developer Finep.

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

© 2018   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby